84.000 nye arbeidsledige den siste uken

NAV melder i dag om 149 000 arbeidsledige i Norge. Det er 84 000 flere enn forrige uke. 

Det er en økning i arbeidsledighet på 128 prosent. Det totale antallet uten jobb utgjør 5,3 prosent av arbeidsstyrken i Norge.

Merk: Permitteringer gjelder også som arbeidsledighet i denne statistikken, til tross for at man fortsatt er under et kontraktsfestet arbeidsforhold. 

– Norsk økonomi og det norske arbeidsmarkedet er inne i en svært krevende tid, og dette gir seg allerede utslag i permitteringer og sterkt økende arbeidsledighet. Slik situasjonen er nå forventer NAV at ledigheten vil fortsette å øke, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding.

Størst økning i Trøndelag

Ledigheten øker i hele landet, men økningen den siste uken har vært størst i Trøndelag (153 %), Vestland og Oslo (begge 152 %). Økningen har vært minst i Vestfold og Telemark, med 96 prosent flere helt ledige enn for én uke siden.

Størst økning for kvinner

Ledigheten øker mest for kvinner. Den siste uken har antallet helt ledige kvinner steget med 46 000, eller 170 prosent. For menn har ledigheten steget med 38 000 personer, en økning på 99 prosent. Ledigheten er nå på 5,5 prosent for kvinner og 5,1 prosent for menn.

Denne utviklingen henger sammen med hvilke yrkesgrupper som rammes. Den siste uken har økningen vært størst innen reiseliv og transport, hvor ledigheten har økt med 299 prosent. Deretter følger serviceyrker (223 %) og butikk- og salgsarbeid (171 %). Til sammen har det blitt 47 000 flere ledige innen disse tre yrkesgruppene den siste uken.

De siste fem dagene har Nav mottatt over 45.000 søknader om dagpenger som et resultat av permitteringer. Mandag 16. mars, kom inn om lag 25 000 søknader om dagpenger ved permittering.

– Det er svært høye tall, men vi antar at de fleste av disse vil bli innvilget, sa Arbeids – og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en tidligere pressemelding.

Les hele pressemeldingen her: