NHO: Samspillet mellom akademia og næringslivet må styrkes

Økonomisk løft til teknologien, omstilling i næringslivet og kvalitet i høyere utdanning.

I langtidsplanen for forskning og høyere utdanning 2019 til 2028 foreslår Regjeringen en opptrapping på til sammen 1,5 milliarder kroner: 800 millioner kroner til et teknologiløft, 450 millioner kroner til fornyelse og omstilling i næringslivet, samt 250 millioner kroner til kvalitet i høyere utdanning, skriver NHO.

NHO stiller seg positive til de 250 millionene i langtidsplanen, men synes 25 millioner som ligger i budsjettforslaget 2019 er for lite. De etterlyser også kvalitetsprosjekter som styrker samspillet mellom akademia og næringslivet, for eksempel utvikling av praksistilbud med høy kvalitet.

NOKUT er misfornøyd

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga (NOKUT) synes de 25 millionene knapt nok holder til å lyse ut en ny runde av Sentre for fremragende utdanning (SFU).

Les også: «Er det du som er driftsleder?»

– Over en fireårsperiode vil fem nye sentre koste mellom 100 og 160 millioner kroner (hvis vi anslår 5–8 millioner kr per senter per år). En slik satsing vil knapt være mulig innenfor det ambisjonsnivået regjeringen har lagt seg på i langtidsplanen, skriver direktør i NOKUT, Terje Mørland på nokutbloggen.