Norge mangler 5600 sykepleiere. De ønsker bedre lønn, heltidsstillinger, gode arbeidstidsordninger og bedre ledere

I 2035 vil vi mangle 28.000 sykepleiere. – Et stort problem, sier Sykepleierforbundet.

Norge mangler 5600 sykepleiere og spesialsykepleiere. Det er en liten nedgang fra i fjor, da antallet var rekordhøye 5900, viser NAVs bedriftsundersøkelse for 2019.

Det skriver Aftenposten.

Leder i Sykepleierforbundet, Eli Gunhild By, er urolig.

– Tallet er fortsatt veldig høyt, og mangelen er så stor at det er et betydelig problem, sier hun til Aftenposten.

By mener at myndighetene ikke har forstått alvoret i situasjonen, og mener at politikerne må våkne og prioritere sykepleierne dersom velferdssamfunnet skal fungere i fremtiden.

Forbundslederen ønsker bedre lønn, heltidsstillinger, gode arbeidstidsordninger og flinke ledere.

Viser til tiltak som har gitt resultater

Helseminister Bent Høie er ikke enig med Sykepleierforbundet i at myndighetene ikke har forstått alvoret.

– Vi har gjort mye for å endre denne utviklingen, og jeg er glad for at tallene viser en liten nedgang i sykepleiermangelen. Og så har vi fortsatt behov for å forsterke dette arbeidet videre, sier han til Aftenposten.

Han viser til opprettelsen av et utdanningsprogram for ledere i kommunale helse- og omsorgstjenester og en økning i bevilgningene til etter- og videreutdanning for sykepleiere som eksempler på tiltak regjeringen har gjennomført.

– Vi har også stilt krav om redusert bruk av deltid, som gir resultater. Det har vært 20 prosent nedgang i deltid på sykehusene, sier Høie til Aftenposten.

 

HELSEMINISTER: Bent Høie. Foto: Bjørn Stuedal

En kommende krise

I en nylig publisert rapport fra SSB, varsles det om et økende behov for sykepleiere fram mot 2035, men problemet er ikke bare av vi mangler arbeidskraft.

 Eli Gunhild By er helt klar på at hovedfokuset ikke må ligge på å utdanne flere, men på vilkårene til de sykepleierne som faktisk utdannes.

– Vi trenger ikke først og fremst flere studieplasser. Mange faller fra under sykepleierstudiet, og av de som fullfører så slutter en av fem sykepleiere i yrket i løpet av de første ti årene. Det er bekymringsfullt, sier hun til Norsk Sykepleierforbund (NSF).

– Arbeidsvilkårene er så tøffe mange steder at gjennomsnittlig avgangsalder for sykepleiere i dag er 57 år, og sykefraværet er høyt. På grunn av at lønns- og arbeidsvilkårene ikke er konkurransedyktige velger også mange sykepleiere å jobbe i andre sektorer, sier By.

Kravene leveres inn 10. mai 2019

Over 100.000 har nå underskrevet kravet om et sykepleierløft fra NSF som skal overleveres til Stortingets helse- og omsorgskomite:

  • En nasjonal strategi for mobilisering av arbeidskraftreserven, gjennom tiltak for heltid, rekruttering og arbeidstid.
  • Et lønnsløft slik at alle sykepleiere med 10 års ansiennitet tjener over 500.000 kroner.
  • En pasientfokusert bemanningsnorm.
  • En nasjonal oversikt over behovene for spesialsykepleiere og en opptrappingsplan for spesialutdanning.
  • Full lønn for sykepleiere under spesialisering.
  • Bedre rammevilkår for å utøve god ledelse av sykepleietjenesten.
  • Et kvalitetsløft i sykepleierutdanningene, blant annet gjennom nasjonale kvalitetskrav av syv ulike forutsetninger som må innfris for å sikre gode helse- og omsorgtjenester i Norge.

Les også: 

Bør flere få med seg dette? Del saken! 👇