SYKEPLEIER, LÆRER, IT OG JURIST: Simen (19) vil bli sykepleier, Michelle (23) er lærer og skal studere tegnspråk, Maren (19) vil jobbe med IT, og statsråd Iselin Nybø er jurist - som er et av landets mest populære studie. Intervjuer med de tre studentene kommer på talentmedia.no. Foto: Synnøve S. Fallmyr

Norges nye studenter vil bli sykepleiere, teknologer og lærere

Til tross for færre søkere, har flere har fått tilbud om studieplass.

Tirsdag 23. juli ble opptakstallene fra Samordna Opptak lagt frem for fjerde gang på storbyuniversitetet OsloMet.


Til tross for en liten nedgang i antall søkere (3 424 færre søkere enn i fjor), har flere studenter enn i fjor fått tilbud om plass, og det er flere studieplasser.

Med andre ord: flere av årets søkere har vært kvalifiserte.

Totalt har 99 319 søkere fått tilbud om en studieplass, det er over 1000 flere enn i fjor.

– Aldri før har det vært flere studieplasser ved landets høyskoler og universiteter, og aldri før har flere kvalifiserte søkere fått plass. Dette er veldig gode nyheter. Vi har stort behov for personer med høyere utdanning i Norge, og jeg er glad for at vi i år kan tilby enda flere enn før en studieplass, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Av litt over 137 000 søkere er over 121 000 kvalifiserte for opptak til minst ett studium, viser tallene fra Samordna opptak (SO).

Totalt har åtte av ti av disse søkerne fått tilbud om studieplass, og over halvparten har kommet inn på sitt førstevalg.

Til tross for skjerpede opptakskrav på sykepleierutdanningene har det aldri før vært gitt så mange tilbud om studieplass som i år. I tillegg øker antallet kvalifiserte søkere på lærerutdanningene.

 

SAMORDNA OPPTAK: Seksjonsleder Geir Sverre Andersen presenterte årets opptakstall under pressekonferansen på OsloMet 23. juli. Foto: Synnøve S. Fallmyr

Flere kvalifiserte lærerstudenter

Totalt har 11 377 søkere fått tilbud om studieplass på lærerutdanningene, inkludert barnehagelærerutdanningen. Det er en økning fra i fjor.

I tillegg har lærerutdanningene samlet fått flere kvalifiserte søkere.

– Jeg er veldig glad for at mange dyktige unge har lyst til å bli lærer. Det viser at læreryrket har blitt mer attraktivt. Regjeringen har løftet kvaliteten i lærerutdanningen ved å innføre skjerpede opptakskrav og femårig master. Samtidig har vi fått en økning i antall kvalifiserte søkere, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Andelen menn som har fått tilbud om plass på grunnskolelærerutdanningene har gått litt ned fra i fjor mens andelen menn som får tilbud om studieplass på lektorutdanningen har økt noe.

– Vi må fortsatt jobbe for å få flere til lærerutdanningene, og særlig må vi jobbe for å få flere mannlige lærere i grunnskolen. Jeg håper og tror at innføringen av masterutdanning, og regjeringens systematiske satsing på skole og utdanning vil lokke enda flere dyktige menn til læreryrket i årene som kommer, sier Nybø.

Rekordmange kan bli sykepleiere

Flere enn noen gang vil jobbe innen helse: omtrent 16 800 søkere har fått tilbud om studieplass. Det er 17 % av den totale søkermengden, og er det fagområdet med flest antall søkere.

Dette til tross for økte karakterkrav (minimum 3 i matte og norsk).

7 255 søkere har fått tilbud om studieplass på sykepleierstudiene, en økning på 3,7 prosent fra i fjor. Det henger sammen med at det i år er planlagt 225 flere studieplasser på dette studiet.

Deretter kommer:

  • økonomi og administrasjon (14 731 søkere med tilbud/15 % av søkerne)
  • samfunnsfag (11 733 søkere med tilbud/12 %)
  • lærer (11 556 søkere med tilbud/12 %)
  • teknologi (9 186 søkere med tilbud/9 %)

Fornøyde rektorer

For å kommentere årets opptakstall, steg følgende opp på talerstolen: prorektor ved OsloMet, Nina Waaler, rektor ved UiB, Dag Rune Olsen, rektor ved Høgskolen i Østfold, Lars-Petter Jelnsness-Jørgensen og UiTs prorektor for utdanning og kvalitet Wenche Jacobsen.

De var alle fornøyde med årets tall, til tross for færre søkere i år. Dette mye på grunn av at årets søkere er med kvalifiserte.

Waaler skrøt av at OsloMet har 20 % menn på sykepleierstudiet – og hele tusen søkere på venteliste. Over 7000 søkere har fått tilbud om studieplass.

Rektor Olsen ved UiB grep anledningen til å legge inn noen gode ord for Bergen som studentby (forøvrig kåret til landets mest attraktive by), før han kunne fortelle at det er profesjonsstudiene som er spesielt populære hos dem. Altså studier hvor du studerer til å få en beskyttet jobbtittel, som for eksempel psykolog.

UiBs IT-studenter får, som så mange andre IT-studenter her til lands, jobbtilbud før de er ferdige med studiene på grunn av den store etterspørselen i arbeidsmarkedet.

Høgskolen i Østfold trakk frem et meget populært læreryrke med godt rykte, og skrøt av deres økning innen helsestudier, med lange ventelister av kvalifiserte søkere innen barnevern. Også de har ventelister og stor pågang på IT-studier. 

UiTs rektor Jacobsen tror ikke akkurat tv-serien 113 på NRK gjorde interessen noe mindre for årets nye studium paramedisin. Det er et nytt bachelorløp ved flere høyskoler og universiteter i Norge hvor man blant annet kan jobbe i ambulanse.

 

FORNØYDE TIL TROSS FOR FÆRRE SØKERE: Statsråd Nybø (vi fikk dessverre ikke bilde av UiBs rektor Olsen, så statsråden fikk ta hans plass i vår lille collage), UiTs rektor Jacobsen, HiØs Jelsness-Jørgensen og OsloMets prorektor Waaler. Foto: Synnøve S. Fallmyr

21 699 har ikke fått studieplass

Til tross for at flere enn i fjor har fått tilbud, er det fortsatt 21 699 kvalifiserte søkere som ikke har fått tilbud.

Tallet har gått noe ned fra i fjor: fra 26 657.

Dette har blant annet bakgrunn i hvor det er behov for folk, og hvor mange studieplasser som finnes.

– Det handler om at universitetene må melde sitt behov for nye studieplasser til regjeringen, og at vi må se et behov for flere studenter innenfor dette feltet. Om det skal opprettes nye studieplasser eller ikke, er et resultat av en langvarig dynamikk og samarbeid mellom næringslivet, studentene og utdanningsinstitusjonene, forklarer Nybø til Talent Media når hun blir spurt om hvordan nye studieplasser skapes.

– Det er for eksempel stort trykk på å studere jus ved UiB, men det betyr ikke at man kan opprette mange nye studieplasser – det må jo være behov for dem også, sier hun, og legger til:

– Samtidig som det er viktig på påpeke at det er ikke kun studiestedene som skal bestemme, eller regjeringen, eller arbeidslivet. Det hele må foregå i et samarbeid.

 

STUDERTE SELV JUS: Statsråd og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) studerte selv jus. Men selv om mange vil studere det, betyr det ikke at man kan åpne studieplasser for alle. Foto: Stine Sørensen

Fakta om årets opptakstall

  • Totalt har 99 319 søkere fått tilbud om studieplass i årets Samordna opptak (SO). Det er dermed sendt ut 1042 flere studietilbud enn i fjorårets opptak.
  • I alt søkte 137 277 personer om opptak til høyere utdanning innen søknadsfristen 15. april i år. Av disse er over 121 000 kvalifiserte for opptak til minst ett studium.
  • 82 prosent av de kvalifiserte søkerne fått tilbud om studieplass, og over halvparten har kommet inn på sitt førstevalg.
  • Tallet på kvalifiserte søkere som ikke har fått tilbud om studieplass har gått ned hele 18,6 prosent fra i fjor. Denne gruppen utgjør 21 699 søkere mot 26 657 i fjor.
  • Etter hovedopptaket kan du søke på ledige studieplasser. Disse legges ut fortløpende på sidene til Samordna opptak.

Kilde: Samordna Opptak

Trykk her eller på bildet for å se bildet under i opprinnelig størrelse:

Opptakstall fordelt på utdanningsområde i hovedopptaket. Hentet fra Samordna Opptak.

Det er fortsatt 300 ledige studieplasser. Se listen her – det er fortsatt mulig å søke!


Les også: 

Kjenner du noe eller noen vi bør skrive om? Tips oss!

…eller kanskje noen som bør lese denne saken? Del gjerne! 👇