Norske studenter krever tiltaksplan mot korona: – Vi ser allerede at flere campus har blitt stengt

I forbindelse med det pågående utbruddet av Convid-19 (Koronaviruset), etterlyser Norsk studentorganisasjon konkrete tiltaksplaner både fra norske myndigheter og høyere utdanningsinstitusjonene i Norge. Det skriver de i en pressemelding.

Koronaviruset har spredt seg hurtig, etter at utbruddet startet i den kinesiske storbyen Wuhan på tampen av 2019. Nå har smittebekymringen også nådd norske utdanningsinstitusjoner. NTNU i Trondheim sender hjem studenter etter en uavklart situasjon, melder khrono.no . Nå stiller Norsk Studentorganisasjon (NSO) krav til myndighetene:

– Norsk Studentorganisasjon forventer at norske myndigheter og høyere utdanningsinstitusjoner har en konkret plan på hvordan de skal håndtere koronavirusutbruddet i Norge fremover. Vi forventer at de har klare beredskapsplaner for å sikre at studenter kan fullføre semesteret med alt det faglige det innebærer, eksempelvis undervisning, praksis og eksamen, sier leder av Norsk Studentorganisasjon, Marte Øien i en pressemelding.

Videre står det:

«Saken utvikler seg veldig raskt og høyere utdanningsinstitusjoner er direkte berørt av viruset. Vi ser allerede at flere campus har blitt stengt, studenter får ikke vært i praksis og statsråden har uttalt i media at viruset kan føre til en ekstraordinær eksamenssituasjon».

Etterlyser en konkret plan

– Vi er enig med statsråden i at utgangspunktet må være at studentene blir så lite forsinket i utdanningen som overhodet mulig. Samtidig må vi ikke glemme at alle studenter fortsatt fortjener en utdanning av høy kvalitet. Selv om koronaviruset skaper utfordringer kan ikke eksamen gjennomføres uten at studentene først får undervisning, legger Øien til.

NSO mener at universitetenes og høyskolenes tiltaksplaner blant annet må inneholde følgende:

  • Hvordan undervisning skal foregå når studentene ikke kan være på campus slik at studentene får dekket kravene til læringsutbytte før en eventuell hjemmeeksamen.
  • Hvordan hjemmeeksamen skal gjennomføres for studenter med tilretteleggingsbehov i de tilfeller hvor tilretteleggingen ikke er mulig å gjennomføre hjemme.
  • En plan for hvordan studentene raskest mulig kan få gjennomført praksis ved eventuell forsinkelse.
  • Planer for hvordan studenter som blir forsinket i utdanningen, grunnet koronaviruset, skal fullføre.
Studenter ferdes i små og store grupper, og kan være ekstra utsatt for smitte. Derfor krever NSO konkrete tiltak for håndtering av koronautbruddet fra norske myndigheter. (Photo by Edwin Andrade on Unsplash)

Krever at lånekassen setter inn nødvendige tiltak

NSO er også opptatt av hvordan utbruddet kan ramme studenters økonomiske situasjon. Mange er avhengig av både studiestøtten fra Lånekassen og inntekten fra deltidsjobb. Ved en eventuell karantene er det viktig, poengterer de, at studenter tar kontakt med eventuell arbeidsgiver, og eventuelt NAV.

– Studenter jobber ofte i små stillinger og vi anbefaler alle å gjøre seg godt kjent med sine rettigheter ved en eventuell karantene. Videre krever vi at Lånekassen setter inn nødvendige tiltak for å sikre at deres tjenester ikke blir påvirket av virusutbruddet, sier Øien.

Studenter ferdes både i små og store grupper på utdanningsinstitusjonene og hos studentsamskipnadene. I tillegg bor flere tusen studenter i landets studentboliger og trener på studentsamskipnadenes treningssenter.

-Vi forventer at norske myndigheter, og statsråd Henrik Asheim, har god dialog med utdanningsinstitusjonene og studentsamskipnadene og stiller med de nødvendige ressursene for at de skal kunne håndtere denne situasjonen på en god måte for både ansatte og studenter, avslutter hun.