NSO: Frykter studenter må avbryte studiene for å klare seg

I dag kom regjeringens tiltakspakke i fase 3. NSO mener dette er dyster lesning for alle norske studenter, da tiltakspakken ikke sikrer studentene økonomiske støtteordninger for inntektsbortfall gjennom sommeren og til høsten.

Medskribent: Andreas Reite

7 av 10 studenter er avhengig inntekten fra deltidsjobben, og enda flere er avhengig av sommerjobben for å klare seg økonomisk. Flere studenter står i dag overfor en situasjon hvor de har blitt permittert eller mistet deltidsjobben, og som nå står helt uten inntekt. 

– Selv om studiene og Lånekassen tar ferie, tar ikke regningene ferie. Dette vil medføre at mange studenter vil måtte ta opp dyre forbrukslån for å klare seg gjennom sommeren, noe som vil sette mange i en svært sårbar og vanskelig økonomisk situasjon, sier Marte Øien, leder av Norsk studentorganisasjon.

 

NSO mener tiltakspakken burde tatt hensyn til studentene. Foto: Unsplash.

Mange bedrifter velger nå å ikke ta inn sommervikarer, noe som gjør at det blir flere om beinet om de få sommerjobbene som er tilgjengelig.

– Vi frykter at dette vil kunne føre til at flere avbryter studiene for å klare seg økonomisk, sier Øien. 

ingen forslag for å gi inntektssikring

Regjeringen og stortinget har i hovedsak ivaretatt studenters inntektsbortfall gjennom Lånekassen, men denne løsningen var kun en enkeltutbetaling som skulle dekke for mai og juni. I fase 3-tiltakspakken som kom i dag ligger det ingen forslag for å gi inntektssikring for studentene i de kommende månedene. 

Vi reagerer sterkt på at norske studenter forskjellsbehandles på denne måten. At kun en av tre av norske studenter får økonomisk støtte, betyr at to av tre studenter får ingenting. Hvordan regjeringen kan mene at det er rettferdig, er uforståelig for oss. Nå må Stortinget igjen rette opp denne urettferdigheten, avslutter Øien.