Økonomisk optimisme blant bedrifter

Men de mangler arbeidskraft – høyeste antall ubesatte stillinger på syv år, i følge NHOs siste rapport.

NHO publiserte sin tredje kvartalrapport «Økonomisk overblikk» tirsdag 2. september. Her melder medlemsbedriftene om klare forventninger til vekst fremover – forventninger som har vært relativt statbile de siste to årene.

Sammen med fortsatt lav rente her hjemme og konjunkturoppgang ute gir det grunnlag for høyere bedriftsinvesteringer på fastlandet og eksportvekst de neste to årene, heter det i rapporten.

Antall ledige stillinger økte med fem prosent fra første til andre kvartal i år. Antall ubesatte stillinger er nå det høyeste siden 2011. Den totale økningen størst i bygge- og anleggsnæringen, forretningsmessig tjenesteyting og pleie- og omsorgstjenester.

Du kan lese hele rapporten her.