På utkikk etter jobb? Da er det flest stillinger å velge i i helse-, ingeniør-, IT- og byggebransjen

Det viser nye tall fra NAV.

I januar ble det registrert 48 500 nye ledige stillinger på nav.no. Dette er 8 prosent flere enn for ett år siden. Det var flest nye utlysninger innen helse, pleie og omsorg (9 900), ingeniør- og ikt-fag (6 100) samt bygg og anlegg (4 500).

Ledigheten har gått mest ned innen yrkesgruppene ingeniør- og ikt-fag, bygg og anlegg samt industriarbeid. Ser vi på geografiske forskjeller er det på Sør- og Vestlandet at ledigheten har gått mest ned.

Ved utgangen av januar var arbeidsledigheten høyest innen reiseliv og transport med 4,3 prosent av arbeidsstyrken, mens den var lavest innen undervisning med 0,7 prosent av arbeidsstyrken.

Det skriver NAV i en pressemelding. 

Nedgang i ledigheten

Ifølge brudd- og sesongjusterte tall ble det 1 200 færre helt ledige i løpet av januar og 1 300 færre helt ledige og arbeidssøkere på tiltak til sammen.

– Nedgangen i ledigheten som vi har sett de siste to årene ser ut til å fortsette, selv om den har avtatt det siste året. At det er stadig bedring på arbeidsmarkedet i fylkene som var rammet av nedgangstidene i oljebransjen er hovedårsaken til nedgangen, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.