Pia Cecilie Wedø (30) jobber som CRM-konsulent i SOS-barnebyer: – Helt siden jeg var ung har jeg vært interessert i utviklingsproblematikk

Men hva i all verden gjør en CRM-konsulent og hvordan får man jobb i en veldedig organisasjon? Pia forklarer oss jobben sin.


1. Hvem er du?

– Jeg heter Pia Cecilie Wedø, er 30 år og oppvokst i Trondheim. Jeg bor i Oslo og jobber som CRM-konsulent (customer relationship management) og giverkonsulent i SOS-barnebyer.

SOS-barnebyer er en humanitær organisasjon som jobber for at barn skal vokse opp med god omsorg i en familie. Vi styrker familier i krise slik at de får en mulighet til å komme seg ut av den vanskelige situasjonen de er i, og vi utvikler nye, trygge familier for barn som trenger det.

2. Hva gjør en CRM-konsulent?

– Jeg er involvert i mange avdelinger og arbeidsoppgaver. To dager i uken er jeg giverkonsulent, og tre dager i uken er jeg CRM-konsulent.

Som giverkonsulent jobber jeg blant annet med å besvare henvendelser fra givere på telefon og e-post, utsendelser av givermateriell, samt at jeg bidrar i utviklingen og optimalisering av systemer knyttet til giverservice.

Som CRM-konsulent er de viktigste oppgavene å vedlikeholde administrative prosesser som forbedrer effektiviteten i den daglige driften. Jeg får deltatt i spennende prosjekter på tvers av avdelinger med fokus på rådgivning, analyse, utvikling og kvalitetssikring av CRM-løsninger.

Jeg sitter i dag med det operative ansvaret for betalingsoppfølging til våre givere som innebærer å overvåke betalingsprosesser, og sende ut betaling påminnelser på SMS eller på e-post.

 

JOBBER FOR BARNA: En av Pias oppgaver er å sørge for at organisasjonen får inn pengene den skal ha. Foto: Julie Sofie Valholm Nilsen

3. Hvilken utdanning har du, og er den relevant for jobben?

– Jeg har en bachelorgrad i utviklingsstudier og en mastergrad i Development Management fra Universitetet i Agder.

Jeg har gjennom min studietid fått allsidig kunnskap innenfor utviklingsproblematikk, kulturelt mangfold og tverrkulturell kommunikasjon. Jeg har også fått muligheten til å reise på feltkurs til Indonesia og Sri Lanka, og på feltarbeid til Bolivia og Haiti.

Stillingen som giverkonsulent stiller ingen krav til en spesifikk utdanningsbakgrunn, men et utdanningsløp innenfor humaniora eller kommunikasjon er nok ekstra relevant i en slik organisasjon og i en slik stilling.

Skal man jobbe innenfor CRM så stiller man nok sterkt dersom man har en teknisk eller økonomisk utdannelse. Jeg har ikke en slik bakgrunn, men jeg har tilegnet meg en god teknisk forståelse
av CRM.systemet vårt og fikk derfor en delt stilling nå i år.

4. Hva kreves av ferdigheter eller egenskaper for å få og trives i denne jobben?

– I min arbeidshverdag er kommunikasjon med våre givere helt sentralt. Det er viktig å være serviceinnstilt, løsningsorientert og samarbeidsvillig.

Som CRM-konsulent må man drives av å se resultater. Man må ha stor arbeidskapasitet, og kunne jobbe systematisk og strukturert. Siden man ofte blir involvert i flere prosjekter på tvers av avdelinger, må man også ha gode samarbeidsevner og et godt helhetssyn.

«Stillingen som giverkonsulent stiller ingen krav til en spesifikk utdanningsbakgrunn, men et utdanningsløp innenfor humaniora eller kommunikasjon er nok ekstra relevant i en slik organisasjon og i en slik stilling.»

Pia Cecilie Wedø

5. Hva vil du si er det mest utfordrende med denne jobben?

– Vi må bygge langsiktige relasjoner med våre givere, så det å få giverne til å velge oss og bli hos oss er nok det mest utfordrende.

SOS-barnebyer opplever at tilfanget av nye faddere går ned samtidig som frafallet på faddere øker.

Det er økt konkurranse i organisasjonsmarkedet, ønsket om å få din donasjon er mer tilstede, og det å skifte organisasjon er også mer tilgjengelig enn før. Dette er både utfordrende og spennende, og man må hele tiden tenke nytt for å ha et konkurransefortrinn ute i markedet.

 

KAN BLI RUTINEARBEID: Som alle andre jobber, innebærer også denne rutine. Mye av arbeidet gjøres fra pc. Foto: Julie Sofie Valholm Nilsen

6. Hva er det beste og det kjedeligste med jobben?

– Det beste med jobben er helt klart det viktige formålet, og det å jobbe med så engasjerte og flinke mennesker. Vi er en engasjert gjeng med veldig forskjellig bakgrunner, så her lærer jeg så utrolig mye nytt, og jeg får hele tiden lov til å utvikle meg, både faglig og som et menneske.

Det kjedeligste med jobben min er vel dager der jeg gjør mye av det samme, og ikke får så stor variasjon.

Har vi hatt en stor aksjon for eksempel til jul, så vet vi at det genererer mange telefoner og e-post-henvendelser. Henvendelsene er svært like, mye oppsigelser og reservasjoner, så da blir det fort litt ensidig å sitte med det en hel dag.

7. Hvorfor ville du jobbe med dette?

– Helt siden jeg var ung har jeg vært interessert i utviklingsproblematikk, og da spesielt for barns rettigheter og sårbare grupper i utvikling. Etter studiene hadde jeg et sterkt ønske om å jobbe i en humanitær organisasjon. SOS-barnebyer var den første jobben jeg søkte på, og jeg var utrolig heldig som fikk jobben.

8. Hvordan fikk du denne jobben?

– Da jeg ble ferdig med min masteroppgave i juni 2015, søkte jeg på en utlyst stilling om et vikariat som giverkonsulent i SOS-barnebyer. Tre dager etter jeg søkte fikk jeg et intervju og ble deretter tilbudt et vikariat på ett år. Etter året var omme ble stillingen på nytt utlyst internt, og jeg fikk fast stilling som giverkonsulent etter en intervjurunde. Det siste året har jeg jobbet mer aktivt med CRM, og har nå fått en delt stilling.

9. Er det noe mer du vil tilføye?

– Jeg tror det er viktig å velge en karriere innenfor et felt som man brenner for. Om man ønsker en karriere innenfor bistand er det mange veier som leder dit. I vår organisasjon jobber det mennesker med ulike utdannelser som markedsføring, journalistikk, samfunnsvitere, jus og barnevern – for å nevne noen.

SOS-barnebyer var den første jobben jeg søkte på, og jeg var utrolig heldig som fikk jobben.

Pia Cecilie Wedø


I artikkelserien Forklar meg jobben din tar Talent Media for seg stillingstitler som ikke Hvermansen nødvendigvis vet hva betyr eller innebærer. Meningen er å gjøre studenter og arbeidssøkere bedre rustet til å forstå hva de søker på, og kanskje gjøre det enklere å velge studier og jobb. 

Har du, eller kjenner du noen som har en stillingstittel vi bør skrive om?

Tips oss:

Bør flere lese dette? Del saken! 🙂