Profesjonsutdanning – en ny trend blant unge?

– Det kan være en kortere og smartere vei å ta en fagrettede utdanning, sier sjefsøkonom.

I alle fall hvis vi skal tro OsloMet-tallene fra august.

Norges videregåendeelever ønsker stort sett å ta høyere utdanning: 68 % sier ja, 10 % nei, mens 22 % vet ikke.

Det viser tall fra hele landet i UNGDATA-undersøkelsen som ble publisert 18. august.

Blant ungdomsskoleelevene er det størst prosentandel av de som bor i Oslo og Akershus som tror de kommer til å ta høyere utdanning: 69% av elever i og rundt hovedstaden svarte «ja» til spørsmålet om de kom til å studere ved høyskole eller universitet, mot 56% i fylkene Finnmark, Troms, Nordland, Trønderlag, Oppland, og Sogn og Fjordane.

Det har aldri vært så mange unge som tar så lang utdanning som i dag. Mot slutten av 20-årene har over halvparten av jentene, og rundt en tredel av guttene, høyere utdanning, skriver Anders Bakken i sin oppsummering av rapporten.

 

UNGDATA: Statistikken viser at det er flest videregåendeelever fra Oslo og Akershus som tror de kommer til å ta en høyere utdanning. Foto: Skjermbilde.

Nedgang i antall som vil ta høyere utdanning

Men disse tallene er en nedgang, og det kan ligge an til et trendskifte blant unge når det kommer til høyere utdanning, skrev VG dagen rapporten ble publisert.

Årets førsteinntak til videregående opplæring viste at antallet elever som rettet seg inn mot yrkesfaglig utdanning hadde økt, særlig innenfor helse- og oppvekstsfag. Blant studiespesialisering og påbygging var det imidlertid en nedgang.

– I fremtiden vil det bli viktigere med rett utdanning. Det kan være en kortere og smartere vei å ta en fagrettede utdanning, enn for eksempel seks år på universitet, sier Frank Jullum til VG. Han er sjeføkonom i Danske Bank.

Det er mye som kan ha spilt en rolle her, blant annet det økte fokuset på yrkesrettet utdanning.

Her mange jobber ligger

Det er også her mange av fremtidens arbeidsplasser skal være, i følge NAVs arbeidsledighetstall fra august.

På NAV.no var det i august flest nye stillingsutlysninger innen bygg og anlegg (4 200) og helse, pleie og omsorg (4 100) – av totalt 28 800 nye stillinger.

– I fremtiden vil det bli viktigere med rett utdanning. Det kan være en kortere og smartere vei å ta en fagrettede utdanning, enn for eksempel seks år på universitet.
Frank Jullum til VG

Hånd i hånd med ny forskning

Det bør ikke komme som en overraskelse, at man gjør en bedre jobb dersom man er oppriktig interessert i det man gjør eller studerer.

Men nå er det altså svart på hvitt: i følge en ny undersøkelse gjennomført av OsloMet, fullfører faglige interesserte studenter oftere utdanningen sin.

Forskningen ble annonsert 7. august på forskning.no.

PROFESSOR: Bente Abrahamsen ved OsloMet. Foto: OsloMet

Frafallet øker ved norske universiteter og høyskoler, noe som gjenspeiles i Ungdata-tallene om at færre ønsker å ta høyere utdanning. Men forskerne ved OsloMet understreker at det tradisjonelt er lavere frafall ved profesjonsutdanningene.

– Faglig motivasjon er en særdeles viktig drivkraft for å fullføre utdanningsløpet, forteller professor Bente Abrahamsen. 

Sammen med forsker Oda Nedregård har de sett på frafallet ved 12 profesjonsutdanninger på OsloMet, hvor de selv også jobber.

Studenter som har valgt utdanningen fordi de er faglig interessert i studiet eller det yrket studiet leder frem til, har nesten halvert tendensen til å falle fra sammenliknet med studenter med lavere faglig interesse, står det i artikkelen. Dette gjelder for både kvinnelige og mannlige studenter.

Fakta

  • UNGDATA-undersøkelsen er basert på tall fra skoler fra hele landet, og gir et godt innblikk i hvordan det er å være ung i dag. Den publiseres av Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet.
  • Artikkelen på forskning.no fra OsloMet er produsert og finansiert av universitetet, med det formål å få mer kunnskap om omfang og årsaker til frafall ved institusjonen.