Regjeringen kutter 300 millioner til studentene. NSO: – Holder studentene for narr

Ikke helt riktig framstilling, sier høyere utdanningsminister.

I dag fremla regjeringen sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett. I dette fremmer de å kutte byggingen av 2000 studentboliger.

En bråstopp fra regjeringens siden og studentboligbyggingen rykker tilbake til 2013, skriver NSO i en pressemelding.

– Regjeringen har gått til valg på å bygge flere studentboliger, og i deres egen erklæring sier at bygging av studentboliger skal ha et høyt nivå. Når de over halverer sin støtte holder de studentene for narr, sier leder av Norsk studentorganisasjon, Håkon Randgaard Mikalsen i pressemeldingen.

Alle regjeringspartiene har lovet i denne stortingsperioden å bygge minst 2200 studentboliger årlig og Venstre og Krf har lovet 3000. Hvis ikke stortinget stopper dem nå vil de halvere sin egen lovnad om studentboliger.

Skulle bygge mer

I august 2018 sa blant annet Erna Solberg, i følge pressemeldingen:

– Vi bygger mer, og i år har det blitt lagt inn 2200 nye boliger i budsjettet. Dette er et av satsingsområdene våre innenfor studentvelferd, men det tar tid.

Dette opprettholdes i Granavoldenplattformen hvor det står at regjeringen skal  «Opprettholde et høyt nivå på utbygging av studentboliger.»

Med kuttene i studentboliger og konverteringsendringen har regjeringen totalt kuttet støtten til norske studenter med en halv milliard kroner på ett år.

– Vi ba regjeringen om en re-utlysning av de ubrukte midlene sammen med endringer i regelverket slik at studentsamskipnadene kunne søke om flere tilskudd. Med dette budsjettet blir det tydelig at regjeringen ikke satser på studenter og høyere utdanning. Det er tydelig at de ikke vil at norske studenter skal stemme på dem til høstens valg, sier Mikalsen i meldingen.

Ikke så svart-hvitt

Studentavisen Khrono skriver at statsråd og forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) er ikke helt fornøyd med måten studentene framstiller studentbolig-saken.

— Regjeringen var klare for å bygge hele 3400 nye studentboliger og bevilge penger til dette, men vi fikk ikke nok søknader. At vi kutter disse 300 millionene nå er bare i tråd med god budsjettskikk. Regjeringen har jobbet seriøst med studentboliger over lang tid, understreker Nybø til Khrono.

Fakta:

  • I statsbudsjettet for 2019 ble det vedtatt tilskudd til 2200 studentboliger.
  • I etterkant av budsjettbehandlingen gikk regjeringen gjennom tidligere tilskudd og tilbakekalte 1200 ubrukte tilskudd.
  • Dermed ble det i år lyst ut tilskudd til 3400 studentboliger.

Kilde: Statsbudsjettet 2019


Les også: 

Bør flere få med seg dette? Del saken! 👇