Regjeringen tilbyr lån til studentene: – Det er litt som å pisse i buksa for å holde seg varm, svarer NSO

Av Andrea Hustad og Andreas Reite

Kunnskapsdepartementet har kommet med forslag til to tiltak for å sikre studenters økonomi i tiden som kommer. Studenter vil få utbetalt stipend og lån for resten av semesteret sammen med utbetalingen for april. Dette utgjør 27 550 kroner. i tillegg får de muligheten til å ta opp et ekstra lån. Ikke bra nok, svarer Norsk studentorganisasjon. 

Lånekassen betaler dermed ut utdanningsstøtten for mai og juni sammen med utbetalingen for april. For en student som mottar fullt lån og stipend vil da få 27 550 kroner istedenfor de vanlige 8265 kronene. Årsaken til det høye beløpet er at utbetalingen i juni er på 11 020 kroner for de som også mottar støtte i juni, står det i pressemeldingen fra kunnskapsdepartementet.

Leder i Norsk studentorganisasjon, Marte Øien, er ikke fornøyd: 

– Det at man nå får de tre resterende månedene på en gang gir selvfølgelig studentene bedre likviditet på kort sikt. Men det er litt som å pisse i buksa for å holde seg varm. Man blir fort kald igjen, sier Øien. 

Studenter mister biinntekter

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) påpeker i pressemeldingen at i likhet med andre borgere blir også studenters økonomi rammet av pandemien. De sitter heldigvis igjen med studiestøtten, men for mange er ikke det alene nok til å dekke faste utgifter. Det forstår han har skapt usikkerhet for mange. 

– Derfor er jeg glad vi nå har kommet frem til en god løsning for å hjelpe studenter som har mistet viktig biinntekt, sier Asheim.

Jobb ved siden av studiene er spesielt vanlig i studiebyer som har høye husleier. For studenter som har mistet arbeidsinntekt grunnet koronakrisen, gir Lånekassen studentene mulighet til å ta opp et ekstra lån på 26 000 kroner.

– Disse tiltakene vil gi studentene tilgang til ekstra penger raskt, sier Aasheim.

Forskjellsbehandling

Øien påpeker at NSO har jobbet for at studenter med deltidsjobber skal få rett på dagpenger, og er skuffet over det hun kaller for forskjellsbehandling fra utdanningsministeren.

– Vi aksepterer ikke at norske arbeidstakere forskjellsbehandles. Studenter med deltidsjobb må få økonomisk støtte, og ikke større gjeldsbyrde som nå regjeringen foreslår, sier Øien.

Behandles i stortinget

Forslaget skal først behandles i stortinget før endringene blir fastsatt.

– Nå er det opp til stortinget å sørge for at studenter blir behandlet på lik linje med alle andre arbeidstakere i samfunnet, sier Øien.

Fristen for å søke om ordinært lån og stipend hos Lånekassen for våren 2020 er utsatt fra 15. Mars til 15. April. Dermed kan de som ikke har søkt om lån og stipend dette semesteret fortsatt gjøre det. I tillegg kan studenter som har søkt om mindre enn maksbeløpet gjøre om på søknaden for å få økt beløpet.