UTREDNING: IKT-sikkerhetsutvalget overleverte 3. desember 2018 utredningen «IKT-sikkerhet i alle ledd – organisering og regulering av nasjonal IKT-sikkerhet» til justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara. Foto: regjeringens Flicker-konto

Regjeringen vil sikre nok kompetanse i digital sikkerhet

1,6 milliarder til tiltak som er i gang, eller som skal iverksettes i år.

En rapport fra NIFU* anslår at Norge kommer til å mangle om lag 4000 personer med digital sikkerhetskompetanse i arbeidslivet i 2030.

Det skriver regjeringen i en pressemelding. I dag, 30. januar, legger de frem en nasjonal strategi for digital sikkerhetskompetanse.

– Dersom Norge skal lykkes med digitalisering, er det en forutsetning av vi har nok kompetanse innen digital sikkerhet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Kompetansestrategien utfyller Nasjonal strategi for digital sikkerhet som også legges frem i dag. Der er kompetanse ett av fem prioriterte områder.

Midler til tiltak som allerede er i gang eller som settes i gang i år

I strategiene beskrives tiltak for til sammen ca. 1,6 milliarder kroner. Om lag halvparten går til kompetansetiltak som er i gang eller som settes i gang i 2019.

– Strategien retter seg både mot myndigheter og offentlige og private virksomheter. Vi forventer at utdanningssektoren, forskningsinstitusjonene og bedrifter følger opp med egne prioriteringer. Det er gjennom en felles innsats vi kan styrke den digitale sikkerhetskompetansen i samfunnet, sier Nybø.

Strategien har følgende satsingsområder:

  • Langsiktig forskning av god kvalitet
  • Tilstrekkelig nasjonal spesialistkompetanse
  • Digital sikkerhet som del av IKT-relaterte utdanninger og tilgrensende fag
  • Etter- og videreutdanning (EVU) innenfor IKT og digital sikkerhet
  • Digital sikkerhet i yrkes- og profesjonsutdanninger
  • God grunnkompetanse
  • Bevisstgjørende tiltak og bedret digital sikkerhetskultur

Statsminister Erna Solberg, samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde, justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara, forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø presenterer regjeringens handlingsplan for IKT-sikkerhet på Oslo Kongressenter klokken 13.00 onsdag 30. januar.

Her kan du lese hele strategien.

*Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning