Skal du på andregangsintervju? Dette kan du vente deg.

Hva er egentlig forskjellig fra førstegangsintervjuet?

Av Stine Sørensen


Du har kommer deg igjennom første intervjurunde for jobben du søkte på. Telefonen ringer, og gratulerer, du har blitt kalt inn til et videre andregangsintervju!

Du har allerede vært gjennom en runde, så hva nytt kan du forvente denne gangen? Er det noe du bør forberede på forhånd?

Forbered deg godt

– Man bør alltid forberede seg, også for et andregangsintervju, sier Mette Marstrander.

Hun jobber for konsulenthuset Hammer & Hanborg, og har mange års erfaring som rekrutteringsrådgiver og kompetanseutvikler.

Marstrander forteller at ofte kan man bli bedt om å presentere en case eller ta en test når man kommer til et andregangsintervju. Det vil gi et større inntrykk om hvorvidt du passer til jobben.

«Man bør alltid forberede seg, også for et andregangsintervju.»

Mette Marstrander

En slik test kan for eksempel være en personlighetstest eller ferdighetstest. Hvilke man tar kan avhenge av hvilke tester selskapet har tilgjengelig, og hva som er relevant for stillingen.

– Ferdighetstester kan ofte være IQ-tester, numeriske tester, verbale tester eller ulike former for tekniske tester. Disse er naturlige å gjennomføre i et andregangsintervju, forteller Marstrander.

Dette vil man i de fleste tilfeller få vite på forhånd, og da er det viktig å være klar når man møter opp på intervjuet.


Hvis man ikke blir bedt om å forberede seg av den potensielle arbeidsgiveren, så er det likevel lurt å gjøre seg opp noen tanker i forkant.

– Det er viktig å ta en evaluering av første intervju. Hva ble du spurt om, og hva var de opptatte av? Fikk du noen flere spørsmål som du trenger svar på i neste intervju, sier Marstrander.

KONSULENT: Mette Marstrander jobber i konsulenthuset Hammer & Hanborg. Foto: Corinne Skau

I dybden

Rekrutteringssjef i bemanningsselskapet Manpower, Jon Paulsen, er enig med Marstrander at forberedelser er viktig.

– Du står tett ved målstreken og er nesten i mål etter søknad og første intervju. Da må du sikre deg at andregangsintervjuet blir så bra som mulig og at du fremstår som den beste utgaven av deg selv, forteller han.

Han peker på viktigheten av å undersøke nøye hva bedriften gjør, hva slags planer de har og hva som står skrevet i presse og på nett.

Spørsmål er en selvfølge på et jobbintervju, både de som stilles til deg og de du stiller selv. På det første intervjuet svarte du nok på mange spørsmål, så hva er det sannsynlig at du blir spurt om andre gang?

– Det kommer helt an på om man møter de sammen menneskene eller om det er andre som kommer i tillegg, sier Marstrander, og fortsetter:

– Uansett vil man ofte grave enda dypere i personlige egenskaper, motivasjonsfaktorer og nødvendig kompetanse.

Hun sier videre at det kan være greit å se igjennom CV-en sin før intervjuet, da man muligens vil bli bedt om gå igjennom den på ny.

«Du står tett ved målstreken og er nesten i mål etter søknad og førsteintervju.»

Jon Paulsen

Paulsen forteller at førstegangsintervjuet vil i større grad være et bli-kjent-møte for å kartlegge om du er den rette for bedriften, og om bedriften er rett for deg.

Annengangsintervjuet vil gjerne bli en forlengelse av hva som skjedde i dette første møte.

– I dette møtet vil intervjuer gå mer i dybden på faglige spørsmål. Du må og være forberedt på å konkret beskrive mer om dine evner og egenskaper i forhold til oppgaver og bedriftens miljø, sier Paulsen.

I likhet med Marstrander, mener Paulsen at man også må se på om det er den samme personen som skal ha intervjuet andre gang. Hvis det er en ny en kan det være lurt å gjøre ny undersøkelse.

– Det kan være fagpersoner og/eller avdelingsleder. Finn ut hvem disse er, og søk litt rundt for å finne ut hvilken rolle de har, sier Paulsen.

REKRUTTERINGSSJEF: Jon Paulsen jobber i bemanningsselskapet Manpower: Foto: Manpower

– Ikke bare en «salgsprosess»

Det er viktig at du som jobbsøker også stiller noen spørsmål i intervjuet. Da vil du naturlig fremstå som mer interessert i stillingen og selskapet, sier Marstrander.

Hun nevner to spørsmål det kan være viktig å stille:

  1. Hvilke forventninger har dere til den dere ansetter den første tiden?
  2. Hvordan jobber dere med opplæring, og er det muligheter for kompetanseutvikling?

Dette er spørsmål man burde sitte igjen med etter et første intervju, og da kan andregangsintervjuet være en fin plass å stille disse.

– Husk at du også skal se om dette er rette stillingen for deg og at intervjuet ikke bare er en «salgsprosess» av deg selv, forteller Marstrander.

Men, det er også spørsmål du ikke burde stille på et annengangsintervju!

– Ikke still spørsmål du har fått svar på i første runde eller som du enkelt finner på bedriftens hjemmeside. Det er bare med mindre du vil grave dypere ned i enkelte områder, råder Paulsen.

Hva lønn angår…

Så er det ikke noe du som jobbsøker bør ta opp under førstegangsintervjuet, men heller forvente å bli spurt om på andregangsintervjuet. Det forekommer at man blir spurt om det på første intervju, så man bør være forberedt på å svare på spørsmålet, men ikke ta det opp selv.

Dersom arbeidsgiver ikke har nevnt det under andregangsintervjuet, kan du som jobbsøker ta det opp mot slutten av intervjuet, skriver Ole I. Iversen, førsteamanuensis II ved Institutt for ledelse og organisasjon på BI, i en artikkel på BI sine sider.

Det er også mulig å forhandle med andre goder enn penger; hjemmekontor, treningstilbud, og så videre.


Rådene – kort og godt:

  • Forbered deg godt! Er det noe du skal presentere på neste intervju, skal du løse en oppgave eller ta en test? Undersøk bedriften og de som skal intervjue deg. Ta med utstyr du tror kan bli nødvendig.
  • Tenk på hva slags egenskaper du har som vil bidra til bedriften. Hva kan akkurat du tilby? Dette blir du mest sannsynlig spurt om under andregangsintervjuet.
  • Still de riktige spørsmålene. Det er viktig å finne ut om dette er det rette stedet for akkurat deg. Men – ikke still de samme spørsmålene du allerede har fått svar på.

Vi minner om at å søke jobb er en nyansert affære, og det er varierte meninger om hvordan ting bør gjøres. Det finnes ingen fasitsvar, og jobbsøking og rekruttering er hele tiden i utvikling. Det som er helt riktig for en arbeidsgiver, kan være feil for en annen.


Den store jobbintervjuguiden

Bør flere få med seg dette? Del saken! 👇