Snart kan du studere bærekraftsøkonomi

For første gang i Norge – oppstart høsten 2020.

Av Stine Sørensen


I det reviderte statsbudsjettet foreslås det å bevilge 24,4 millioner kroner til etablering av 100 nye studieplasser. Plassene skulle gå til tilbud innenfor grønn næringsutvikling, hav helse teknologi (IKT) og tegnspråk.

20 av disse studieplassene er øremerket et nytt studium i bærekraftsøkonomi ved Høgskolen i Innlandet (INN) og Høgskolesenteret i Kongsvinger.

Dette blir første studiet i bærekraftsøkonomi i Norge.

Prorektor Jens Uwe Korten ved Høgskolen i Innlandet forteller at de gjorde egne undersøkelser og kartla en etterspørsel av kompetanse innen bærekraftsøkonomi.

– Satsingen bidrar til å utvikle løsningsmodeller for en av våre største utfordringer, nemlig å skape et sosialt, økologisk og bærekraftig velferdssamfunn med en offensiv klimapolitikk og en forsvarlig ressursforvaltning, sier Korten.


Planen at tilbudet skal være i gang høsten 2020.

– Nye studieplasser i bærekraftsøkonomi er i tråd med regjeringens satsing på mer grønn næringsutvikling. Dette vil gi Høgskolen i Innlandet et godt grunnlag for et tilbud innen bærekraft og grønn næringsutvikling, sa Nybø i en pressemelding.

 

PROREKTOR: Jens Ove Uwe ved Høgskolen i Innlandet. Foto: INN

Les mer om grønne studier og grønne arbeidsplasser:

Student Inger Marie (26): – Vi må snakke mer om grønne studier og grønne arbeidsplasser


Les også:

Kjenner du noe eller noen vi bør skrive om? Tips oss!

…eller kanskje noen som bør lese denne saken? Del gjerne! 👇