Bli med på digitaliseringsreisen med DigitalNorway. De søker to nye medarbeidere!

DigitalNorway er et initiativ av og for næringslivet med mål å øke konkurransekraften til norske virksomheter. De er et ideelt aksjeselskap med 15 ledende norske selskaper som eiere og store offentlige aktører som partnere.

Det er Digital Norways hovedembete å sette fart på digitaliseringen av norsk næringsliv.

Det gjør de ved å sette virksomheter, av alle typer og størrelser, i stand til å ta i bruk ny teknologi, og tilrettelegge for samarbeid på tvers av bedrifter og bransjer.

De utvikler og sprer digital kompetanse over hele landet, og driver digitaliseringsprosjekter på tvers av selskaper og bransjer.

DigitalNorway samarbeider med forsknings- og utdanningsinstitusjoner, næringsklynger og flere av de beste kompetanse- og innovasjonsmiljøene Norge har å by på.

– Vi skal gjøre det enklere å komme i gang med digitaliseringsreisen ved å forenkle, koordinere og forsterke eksisterende og gode støttetiltak, og utvikle nye der vi avdekker et behov, sier COO i DigitalNorway, Liv Dingsør.

COO i DigitalNorway, Liv Dingsør.

– Vi jobber for å vise frem store og små frontløpere for å inspirere og skape handlekraft.

Les mer om DigitalNorway på digitalnorway.com.

To ledige stillinger – vil du jobbe i DigitalNorway?

DigitalNorway søker to friske hoder til å være med på reisen: en community manager og en kunde- og konseptutvikler.

– Vi søker en community manager som er ansvarlig for oppfølging av medlemmene våre, og en kunde- og konseptutvikler som er ansvarlig for oppfølging av bedrifter som ønsker bistand fra DigitalNorway. Vi er en organisasjon under utvikling, og du vil ha mulighet til selv å forme din arbeidshverdag, sier COO i DigitalNorway, Liv Dingsør.

Som community manager skal du bidra til at DigitalNorways digitale medlemsplattform dekker behovene norsk næringsliv har for deling av innsikt og erfaringer, deltagelse i aktuelle kompetanseforum og tilrettelegging for nye samarbeid og partnerskap på tvers av selskaper og bransjer.

Gjennom analyse av kundeinnsikt vil du etablere, følge opp og utvikle gode verktøy for å stimulere, engasjere og bygge medlemsbasen.

– Vi søker deg som er genuint opptatt av og nysgjerrig på hvordan digitalisering påvirker norske bedrifter i det daglige. Du har helst erfaring fra arbeid med events, community, digitale plattformer og kommunikasjon, sier Dingsør.

Som kunde- og konseptutvikler vil du ha en nøkkelrolle i å bygge opp digital kompetanse over hele landet. Du vil ha løpende kontakt med et unikt knippe DigitalNorway-partnere, og vil tilby og utvikle gode kompetanseløp for virksomheters digitaliseringsreise.

Du vil også være ansvarlig for å utvikle posisjonen til DigitalNorway i nye markeder og miljøer.

– Denne personen vil være den som fronter våre nettverk og tjenester mot markedet. Vi ønsker en strukturert relasjonsbygger med erfaring fra innovasjonsmiljøer og prosjektledelse, og helst med salgserfaring fra B2B.

Stillingen vil blant annet ha ansvar for Omstillingsmotor-ordningen, et program i regi av Innovasjon Norge for å bistå SMB-er over hele landet med kompetanseløft innen digitalisering.

– Vi jobber som en nettverksorganisasjon i tett samarbeid med gode partnere, og trigges av selvgående energispredere som kan representere senteret utad. Som medarbeider i DigitalNorway bør du selvsagt ha forståelse og interesse for digital teknologi og innovasjon.

SØK NÅ!

Søknad med CV sendes til [email protected]

Søknadsfristen er 24. august.

Spørsmål om stillingene kan rettes til Liv Dingsør, COO i DigitalNorway på mobil 91724981.