De fikk kjempekontrakten – nå skal de få Norge tilbake i jobb etter covid-19

Smak på tallet: 209 000.

Så mange mennesker er nå helt eller delvis uten jobb i Norge.

Så mange mennesker i usikkerhet om framtida. Så mye arbeidskraft, så mye kompetanse og potensiale, så mange muligheter ofret på slagmarken mot covid-19-sykdommen.

Heldigvis er det vaksinelys i koronatunnelen. Så nå starter den nest viktigste jobben etter å få satt alle de livreddende nålestikkene:

Å få Norge selv tilbake på jobb.

– Og den oppgaven er det vi som har fått, sier administrerende direktør i AS3, Einar Wergeland-Jenssen, ikke uten stolthet i stemmen.

Einar Wegeland-Jenssen er administrerende direktør i AS3.

En jobb med mening

Konsernet har i mange tiår hjulpet norske arbeidstakere å komme seg trygt gjennom endringer av alle slag.

Nå har de vunnet to store kontrakter med NAV som handler om å få folk ut i jobb igjen, og flyttet inn i nye lokaler på Granfos like ved Lysaker stasjon.

Da trengs det folk. Så er du, eller tror du kan bli karriererådgiver, vil AS3 gjerne snakke med deg.

– Å hjelpe folk tilbake inn i arbeidslivet er en utrolig meningsfylt jobb. Følelsen av å bidra til å få den norske økonomien igang igjen følger deg gjennom hele arbeidsdagen, sier sier Ove Heggedal, rådgiver i AS3.

– Jobben er meningsfylt på to plan: Det ene er å hjelpe enkeltindivider å få seg en jobb, med vissheten om hvordan det påvirker for eksempel vedkommendes familien og barnas muligheter. I tillegg er jo dette et samfunnsoppdrag, istemmer Lilian Pasman, som er leder for karriereutviklingsteamet i selskapet.

Framtidsretta teknologi

I kjernen for det ene av de to oppdragene AS3 har fått, ligger et digitalt karriereveiledningsprogram.

Programmet har fokus på hvert enkelt individ og er ment å hjelpe de mange som nå er permittert eller sagt opp på tross av både kompetanse, solid helse og høy motivasjon.

– De som er nære arbeidsmarkedet, men likevel er blitt kastet ut av det på grunn av koronapandemien, som Pasman sier.

Dette er ei målgruppe som kjennetegnes av høy omstillingsevne, men også et bredt spekter av forskjellige utgangspunkt. For mange kan det å søke jobb være både fremmed og krevende – de har kanskje ikke gjort det på 20 år.

Når de jobber seg gjennom AS3s digitale veiledningsforløp møter de forskjellige moduler og konkrete verktøy, og kan selv stoppe opp ved de som er mest relevant for dem.

Noen trenger hjelp til å sette opp en tidsriktig CV eller lære seg hvordan man skrive søknader i 2021. Andre har først og fremst behov for å reflektere over veien videre i yrkeskarrieren.

– Felles for mange er at de har stor nytte av å åpne sitt eget mulighetsrom: Bli bevisst på hvilke muligheter du faktisk har hvis du tenker nytt, sier Pasman.

– Klarer du å se mulighetene, kan du også lettere beskrive hva du har å bidra med, sier kollegaen.

Lilian Pasman søker nå flere kolleger.

Skal være aktive

For hos AS3 blir ikke jobbsøkerne sittende og scrolle gjennom Finn-annonser. De tar selv styring i prosessen mot en ny jobb, og oppsøker aktivt mulighetene som finnes.

At programmet er digitalt er selvsagt en stor fordel nå som samfunnet er mer eller mindre stengt ned.

Karriererådgiverne i AS3 opplever i stadig større grad at arbeidssøkerne de hjelper, sitter litt alene med utfordringene sine.

Kanskje ønsker de ikke å belaste de få nærkontaktene de har med sine bekymringer.

For dem er AS3-programmet ideelt. Gjennom det får de tett kontakt med skikkelig ekspertise på jobbsøking.

De som ønsker det kan også bli koplet med andre jobbsøkere for å dele erfaringer og støtte. Da får de kjenne at de ikke er alene, men at mange er i samme situasjon – og det hele skjer 100 prosent smittevernsikkert på skjermen.

Ender med samtale

Underveis i det digitale forløpet vil det for de fleste vente en samtale. Det kan være med en rådgiver eller i ei gruppe.

– I denne samtalen kan arbeidssøkeren gjerne utfordres litt. Det er noe av det viktigste vi gjør: Anspore folk til å tenke på en annen måte, sier Lilian Pasman.

Det er noe av årsaken til at det er en fordel å trives med å både formidle, veilede og utfordre der man skal ha rollen som karriererådgiver hos AS3.

I mange tilfeller blir man nærmest en coach for jobbsøkeren og får være med på å sikre at vedkommende faktisk har nytte av prosessen.

– Når man lykkes med å hjelpe noen til en ny jobb, er det nesten like bra som å få seg ny jobb selv! Mange er ekstremt takknemlige, sier Pasman.

For å illustrere poenget fisker Ove opp mobilen og viser en takke-sms som plinget inn dagen i forveien.

– Klokka 19.49: «I dag signerte jeg arbeidskontrakten. Tusen takk for all støtte!». Sånt varmer, sier han.

Den nye måten

Andre egenskaper som er gode å ha i en jobb som karriererådgiver hos AS3, er struktur og gjerne kompetanse fra spesifikke bransjer eller geografiske områder. Denne jobben involverer hele landet.

Selvsagt er det også en fordel om du har jobbet med karriererådgivning tidligere.

– Dette bør være et svært attraktivt prosjekt for folk som i dag jobber i tiltaksbransjen med mer tradisjonelle kurs. Er de interessert i den digitale utviklinga vil de finne AS3s veiledningsprogram svært spennende. Dette er den nye måten å gjøre det på, slår Ove Heggedal fast.