Gikk fra grafisk designer til regnskapsbransjen – slik gjør du et karriereskifte 

I 13 år jobbet Jan Einar Hvatum som grafisk designer i Amedia. De siste fire årene som teamleder. Så kom beskjeden. Beskjeden alle arbeidstakere frykter:

Konsernsjefen besluttet å legge ned avdelingen. Jan Einar og alle kollegaene hans mistet jobben.

Hva gjør man som 36 år gammel arbeidsløs grafisk designer i Sandefjord? Det er ikke slike jobber som vokser på trær i hvalfangsthovedstaden. Å flytte på seg var heller ikke like aktuelt i den etablerte fasen av livet. 

– Det er klart det var skummelt, sier Jan Einar i dag. 

Etter 13 år som grafisk designer i samme bedrift, fikk Jan Einar Hvatum jobb i et regnskapsbyrå. (Foto: Privat)

Det er snart ett år siden han forlot bedriften han har jobbet for i hele sitt voksne arbeidsliv.

Det er også snart ett år siden Jan Einar begynte i en ny jobb. En jobb han verken har formell utdannelse for eller tidligere erfaring med. 

Omtrent samtidig som Amedia lukket dørene til avdelingen han jobbet på og flyttet annonseproduksjonen til Harstad, fikk Jan Einar jobb som supportkonsulent i et lokalt regnskapsbyrå. 

– Å gå fra grafisk designer til regnskap og økonomi, det var noe helt annet, ler han. 

Jobben ble aldri utlyst

Blant arbeidsoppgavene i hans nye jobb er å vedlikeholde et digitalt økonomisystem og yte support til kunder og interne regnskapsførere. Men hvordan skjer et slikt omfattende karriereskifte? Ikke helt av seg selv, forteller Jan Einar. 

Gjennom nedbemanningsprosessen fikk de ansatte nemlig tilbud om karriererådgivning gjennom AS3 Transition. Det var utslagsgivende for skiftet hans: 

– I AS3 hadde jeg en rådgiver som hjalp meg med å kartlegge meg selv, kunnskapen og kompetansen min. Det bygget en selvtillit som trygget valget mitt på å gå inn i en annen bransje, sier han.

AS3 Transition er en tjeneste som hjelper virksomheter med å håndtere nedbemanninger, blant annet gjennom karriererådgivning. 

I den nye jobben har kollegene til Jan Einar utdanning innen økonomi og IT. Det har ikke han. Grunnen til at han fikk jobben, forteller han, er fordi han klarte å vise til kompetanse innen vedlikehold av digitale systemer. Et område han hadde ansvar for i Amedia. 

– Hvordan gikk du frem i søknaden? Var det noen beskrivelser i stillingsannonsen du ikke var formelt kvalifisert til? 

Jobben ble aldri utlyst, jeg fikk den via bekjente i nettverket mitt, svarer han. 

Nettverksidé

– Der er Jan Einar inne på noe utrolig vesentlig. 

Det sier Bjørn Solend. Han jobber som karriererådgiver i AS3 Transition. Han forteller at det veldig mange gjør feil i karriereskifter, er å angripe det som en tradisjonell jobbsøker: 

– Si du søker på annonser til jobber du er interessert i. Så mener du det er umulig å få deg jobb fordi ingen kaller inn til intervju. Da har du truffet et marked som ikke er interessert i CV’en din, men det betyr ikke at de ikke er interessert i kompetansen din. De må bare treffe deg på en annen måte. 

Slike karriereskifter kommer til å bli mer og mer vanlig i arbeidslivet fremover. Det sier karriererådgiver Bjørn Solend. (Foto: Privat)

Han mener løsningen ligger i det uformelle arbeidsmarkedet. Det innebærer å oppsøke arbeidsplasser, utnytte nettverket sitt og selge seg inn til steder som ikke nødvendigvis er ute etter nye ansatte. 

Da er det viktig å ha kjennskap til sin egen kompetanse, så man vet akkurat hva det er man skal selge inn. I tillegg må man vite hva arbeidsmarkedet spesifikt er ute etter. Solend kaller det for en nettverksidé: 

– Si at jeg som karriererådgiver plutselig får lyst til å jobbe som journalist. Jeg kommer aldri i verden til å bli kalt inn til et ordinært intervju. Da har jeg en idé om å sjekke hva slags kompetanse journalister mener er viktig. Jeg oppsøker potensielle arbeidsplasser og mediehus for å høre om de tenker det er mulig for en karriererådgiver å bli journalist. 

På denne måten kan du forklare bransjen hva du kan med deres egne ord og begreper, forteller han:

– Det handler om å få kunnskap samtidig som du får relasjoner og nettverk – uten å kreve en jobb tilbake. Mange sier ja til slike møter, fordi de synes det er fint å dele av hva de kan, forteller han. 

Fremtidens karriere

Solend viser til at slike karriereskifter er noe som blir vanligere og vanligere i arbeidslivet. Der det før fantes en forventning om at man kanskje kunne bli værende i samme bedrift og samme yrke ut arbeidslivet, må man i fremtiden regne med å flytte på seg: 

– Megatrenden er at gullklokka er på vei ut. Det blir hyppigere jobbskifter, og stillinger som fantes før forsvinner. Mange må nok belage seg på å jobbe med forskjellige ting i løpet av et arbeidsliv, og da er det viktig å vite hva du kan og hvordan du kan formidle det på best mulig måte.

– Fremtidens karriere er mer som Jotunheimen enn en trapp du klatrer for å nå toppen. Det er nedover, bortover og oppover. Noen snarveier og noen omveier. Så kan man lære seg å navigere i terrenget. Jeg tror karriererådgivning er noe vi alle bør ha, uavhengig av jobbsituasjon, legger han til. 

Må regne med å bytte bransje

Det sier Jan Einar seg enig i: 

– Jeg må nok regne med å bytte bransje en gang til i løpet av livet, tenker jeg. Og da har denne erfaringen vært utrolig verdifull. Nå har jeg en god oversikt over hva jeg kan tilby og kan gjenkjenne overføringsverdi, avslutter han.