Helsepersonell søkes til nasjonal dugnad

At landets viktigste jobber nå gjøres i den norske helsesektoren er ingen overdrivelse. Sykepleiere, leger og alt av helsepersonell står på til alle døgnets tider for å sørge for at pasienter blir ivaretatt og at hjulene på sykehus og andre helseinstitusjoner går rundt. 

Smitten skal bekjempes, men kampen foregår ikke bare på akuttrom og i intensivavdelinger. Den skjer på sykehjem. Det kjempes i hjemmesykepleien, på eldresentre og i boliger. Overalt hvor du og din familie har blitt passet på av helsepersonell, trengs det nå langt flere.

For med vedvarende høyt trykk og stadig flere i karantene er det et stort behov for folk i alle felter av helsesektoren som kan bidra med sin viktige kompetanse:

Smart Bemanning søker derfor alle sykepleiere og helsefagarbeidere som vil være med å hjelpe til der det er behov. De trenger både de som kan jobbe 100 prosent og de som bare kan bidra med noen ekstravakter.

Aktuelle søkere er alt fra spesialsykepleiere, sykepleiere, helsefagarbeidere til sykepleierstudenter og medisinstudenter. Registrer CV her, eller ta kontakt på tlf: 23 62 40 70. 

Her kan du søke direkte på stillinger i Oslo og Bergen.

Nasjonal dugnad

– Jeg er utdannet sykepleier selv og startet opp rekrutteringsbyrået Smart Bemanning for 16 år siden. I begynnelsen leide jeg kun ut meg selv til sykehjem og sykehus, men forsto fort at behovet var større. Derfra rekrutterte jeg mine beste kollegaer til ekstravakter. Men fremdeles brenner hjertet først og fremst for å kunne hjelpe. Nå er jo det spesielt viktig. 

Det sier daglig leder Katharine Gude. Hun gjør sitt for å bidra til det hun anser som en nasjonal dugnad. 

Katharine Gude er gründeren med sykepleierbakgrunn. Nå håper hun alt av helsepersonell vil være med å bidra. (Foto: Smart Bemanning)

– Vi jobber lange dager for å hjelpe til med å bemanne de helseinstitusjonene som trenger det. Vi er på tilbudssiden og henvender oss både til kommuner og sykehus om det er noe som helst vi kan bidra med. Vi har tilbudt oss å bistå med koronatelefoner og på flyplasser, forteller hun. 

Bemanner over hele landet

Smart Bemanning er størst i Bergen og er førsteleverandør av helsepersonell til Bergen kommune og alle sykehusene i Helse Vest –  men har kontorer flere steder i landet. De har også rammeavtaler med sykehusene i Oslo, Oslo kommune og flere omliggende kommuner som Asker og Bærum, Lørenskog, Skien og Ringerike. De leverer også til private institusjoner i flere andre kommuner andre steder i landet. 

Nå behøves helsepersonell både til de store arbeidsplassene og de små. Smart bemanning ønsker å hjelpe til på sykehus, legevakt, institusjoner innen rus og psykiatri, sykehjem, hjemmesykepleien og bofelleskap. 

Gratis bolig og reise 

Katharine trekker frem at de er veldig opptatte av å ivareta sine ansatte, også i en såpass kritisk situasjon som dette. Til alle stillinger tilbyr de blant annet gratis bolig og reise. For helsepersonell med barn kan de også hjelpe til med barnepasstjenester på hjemmebane: 

– Det krever jo sitt når man skal ut i felten. Vi har for eksempel veldig mange permitterte barnehageassistenter som kan bidra til å passe barna når de voksne er på jobb. Dette tilbyr vi også til andre bedrifter som har medarbeidere med hjemmekontor som trenger avlastning, for eksempel ved hjemmeskolehjelp eller ved å aktivisere barna utenfor hjemmet, legger hun til. 

Alle oppfordres til å ta kontakt.

– Vi har et stort fokus på kvalitetssikring i alle ledd, personlig oppfølging og gode lønnsbetingelser hvor vi lønner alle sykepleiere over tariff, avslutter Katharine. 

Vil du bidra med landets viktigste jobb? Registrer deg her.