Kvinner i tech – ja takk!

Et bredt sett av ulike typer og kompetanse er avgjørende når man lever av å finne nye løsninger, mener Vipps-sjef Rune Garborg. Nå ønsker han seg flere kvinner til tech-stillingene.

Hvis vi sier ordet «tech», hva tenker du da? Hamring på tastaturet, kanskje. Cola, eller energidrikk? I hvert fall tør vi tippe at du ganske sikkert tenker på en mann.

Men denne klisjeen er i ferd med å bli helt utdatert. Nye, suksessrike og teknologiske løsninger som Vipps, krever et mye større mangfold blant menneskene som utvikler tjenesten:

— Hadde du spurt de kvinnelige teknologene i Vipps, kunne de fortalt deg at det ikke bare handler om koding, spesialisering og gadgets. Vel så viktig er problemløsning, teamwork, kreativitet og å forstå kundenes behov, sier Vipps-sjef Rune Garborg.

Systematisk jobbing

Vipps har jobbet systematisk med kjønnsrepresentasjon lenge, og det har gitt gode tall i store deler av bedriften og tydelige kvinnelige rollemodeller. I ledergruppa er det nå 50 prosent kvinner.

Antall kvinner i tech-stillingene er også på vei opp, men for å få inn enda flere kvinnelige teknologer må det jobbes systematisk.

Nylig har Vipps blant annet innført nye retningslinjer i alle rekrutteringsprosesser, der aktuelle kandidater møtes av både en kvinne og en mann. Det skal alltid presenteres kandidater av begge kjønn til alle stillinger, og annonser og utlysninger skal tilpasses for å treffe begge kjønn. Ikke minst jobber Vipps aktivt for at både menn og kvinner skal benytte seg av sin kvote for foreldrepermisjon.

Rune Garborg mener nemlig at bedrifter selv må ta ansvaret for en god kjønnsrepresentasjon:

— Innsalget må jazzes opp. Det må gjøres en bedre jobb for å forklare hvorfor jobbene er attraktive. Når kvinner ikke er interessert, er det ikke bra nok solgt. Så enkelt er det, sier Garborg.

Forenkling = begeistring

Vipps-sjefen ser forenkling av folks hverdag som selskapets kjerneoppgave.

— Det er helt vilt at det fremdeles eksisterer fakturaer. Folk får tilsendt en faktura, taster inn et et langt KID-nummer, og må betale 50 kr for det. Det er jo spinnvilt. Først påføres kundene masse arbeid, og så må de attpåtil betale for jobben!

— Det er ingen som lurer på hvorfor Vipps er til, og hvorfor vi skal lykkes i konkurransen. Vi driver med forenkling, og klarer vi å forenkle nok, så klarer vi å begeistre folk, sier Garborg.

Å være best på forenkling krever smart jobbing og mye idékraft. På kontorene til Vipps jobber juristen, teknologen og markedsføreren, mannen og kvinnen, i samme rom.  

— Et mangfold av ulike typer med forskjellig bakgrunn og kompetanse er helt avgjørende når man lever av å finne nye løsninger, mener han.

Rune Garborg og Mailin (16) da Vipps ga bort sjefsstolen sin på Girls takeover i forbindelse med FNs Internasjonale jentedag, 11.oktober.

Et samspill

Det kan Ninni Høver skrive under på. Hun er produktsjef i Vipps. For tiden jobber hun med utviklingen av en Vipps-løsning for de under 15 år. Produktet skal lanseres før jul.

— Nå kjenner jeg virkelig på hvor spennende det er å jobbe med digital utvikling! Sier Høver entusiastisk.

— Vi har jobbet iherdig med produktet i lang tid, og snart er det ute blant enormt mange mennesker.

Det fører med seg et ansvar, forteller Høver. Det er produktsjefen som har ansvaret for å definere produktene teamet skal lage gjennom grundig innsiktsarbeid og kartlegging av behov. Når dette er bestemt, skal produktet utvikles og kodes.

— Min oppgave er å støtte opp om utviklingsarbeidet, ved å sikre fremdrift og ta beslutninger underveis i prosessen. Når vi har jobbet med Vipps for barn har det vært mange relevante spørsmål å besvare både før – og underveis i prosessen. Hvordan løser vi det i henhold til lover og regler, hvilke etiske problemstillinger møter vi, i hvilken grad skal foreldrene være involvert? Hvordan kan vi eventuelt sørge for at foreldre føler at de har full kontroll, og nok innsyn?

Problemløsning er stikkordet, forteller Høver.

— Jeg sitter tett på det operative hver eneste dag. Det er ikke jeg som bestemmer hvilke teknologivalg vi tar, men er indirekte med i diskusjonene, forteller Høver.

Og det er nettopp samspillet mellom design, utvikling og produkt som er spennende, forteller produktsjefen.

— Vi tror at det er her magien skapes!

Ninni Høver med teamet.

Bedre enn gjennomsnittet

De neste to årene skal Vipps jobbe mot at gjennomsnittet innen teknologi og produkt skal heves opp mot gjennomsnittet totalt for selskapet. I tillegg er målsetningen å være bedre enn bransjegjennomsnittet.

Grunnen til satsningen? Vipps ønsker seg de beste folka.

—  Med de beste folka vinner vi, forteller Garborg.

Første mål er å få nordmenn til å bruke mobilbetaling i alle betalingssituasjoner.

— Ta til eksempel Kina. Der bruker 870 millioner mennesker Alipay. Ingen eier et nettsted i Kina uten å være tilknyttet Alipay. Det er som om det ikke skulle eksistere nettsider i Norge uten å ha lagt inn produktene og tjenestene sine i Vipps.

Men er det realistisk at Vipps klarer det samme? Absolutt, sier Vipps-sjefen. Men da trengs flere som vil jobbe med tech – av begge kjønn!