Mental Helse Ungdom søker prosjektkoordinator til «Fler som lytter»

Prosjektet Fler som lytter er en lavterskel samtaletjeneste for unge mennesker mellom 15 og 30 år. Gratistilbudet er for dem som trenger en trygg person å prate med. Nå er Mental Helse Ungdom ute etter en prosjektkoordinator i en 50% stilling som vil fortsette det gode arbeidet i å etablere samtaletjenesten i helse- og utdanningsinstitusjoner rundt om i landet. 

– Vi tror at om man kommer inn tidlig nok, er det mange som får løsnet opp i de psykiske helseutfordringene slik at det for mange ikke blir nødvendig med hjelp fra spesialisthelsetjenesten, sier Ranveig Stava som er prosjektsjef i Mental Helse Ungdom.

Prosjektets målsetting er rehabilitering av personer med psykiske helseproblemer, og legge til rette for bedre og tidligere intervensjoner gjennom samtaler for å redusere behovet for langvarig behandling. 

Prosjektsjef Ranveig Stava tror flere samtalerom blir viktig i tiden fremover. Foto: Mental Helse Ungdom.

Prosjektkoordinatoren vil rekruttere frivillige studenter fra relevante studieretninger som samtaleterapeuter. Hittil har de brukt psykologistudenter som er kommet et langt stykke i sine studier. Prosjektet har pågått i fem år, og de har fått i gang samtalerom i Oslo, Asker, Trondheim, Stjørdal, Drammen og Bergen. 

– Vi vil gjøre det enklest mulig for unge mennesker å finne noen å ta den nødvendige praten med, sier Stava. 

Den vonde følelsen i magen

Innsamlingssjefen i Mental Helse Ungdom, Line Toft, gikk rundt med magesmerter gjennom store deler av tjue-årene. Hun gikk jevnlig til fastlegen, og var på et tidspunkt innlagt på sykehus for å utrede om det var noe alvorlig. Det tok fem år før en lege spurte om det kunne være noe psykisk som var bakenforliggende – angst rett og slett. 

Det hadde ikke falt inn for Line eller noen av hennes nærmeste at det kunne være det siden de ikke hadde kunnskap på det feltet. Jeg var heldig som hadde gode venner, en ressurssterk familie og fikk folk å snakke med. Det er dessverre ikke realiteten for alle, sier hun.

Line Toft vet selv hvor hardt man kan bli rammet om du får psykisk uhelse. Foto: Mental Helse Ungdom.

– Utfordringen mange unge voksne opplever er at de ikke tør snakke med sine nærmeste om vanskelige følelser. Vi vet hvor viktig det er å ta tak i utfordringene på et tidlig stadie, og ha noen som veileder og støtter deg, sier hun.

Sikre prosjektet hos byråkratene

Prosjektsjef Stava er ute etter noen som kan sikre at prosjektet holder seg gående i lengre tid, og søker derfor etter noen som er gode på å skape relasjoner. Det blir viktig i prosjektet å ha god dialog med lokalpolitikere og byråkrater i de ulike kommunen for å aktivt sikre midler slik at tilbudet kan bestå også i fremtiden. 

– Du må ha gnisten til å formidle til kommunale helsetjenester og politikere hvor viktig denne tjenesten er. Det er ikke gratis å ha denne tjenesten. Vi må finne noen som klarer å finne de rette personene i kommunen slik at veien til langsiktige økonomiske avtaler er kortest mulig, sier Stava. 

Høres dette prosjektet ut som noe for deg? Send CV og søknad til ranveig.stava@mhu.no, og merk det med «TM».