Nå kan du gjøre «detektivarbeid» i Orkla

Du forbinder kanskje revisjon med tallknusing og vurdering av finansielle utfordringer, tilsvarende rollen til en ekstern revisor? Internrevisjon handler om noe helt annet.

Internrevisjon innebærer at du gjør et dypdykk i bedriftenes organisasjon for å vurdere operasjonelt rettet risiko, internkontroll-systemer og styringsmekanismer på ulike nivåer i selskapet. Kort fortalt; som prosjektleder i internrevisjonen er du en viktig bidragsyter til verdiskapning for selskapet.

Orkla lyser nå ut en stilling som prosjektleder i internrevisjonsavdelingen. Orkla er et internasjonalt, børsnotert konsern med flere datterselskaper, og en prosjektleder vil lede og være involvert i revisjonsprosjekter i mange ulike land og selskap.

Avdelingens arbeid går ut på å identifisere internkontrollmekanismer som bidra til økt kvalitet og kostnadseffektivitet i interne prosesser. Det innebærer møter med nye kulturer, mennesker, virksomheter, land og fag.

Verden rundt

Vi kaller det «detektivarbeid» fordi internrevisjon må identifisere forbedringsområder gjennom datafangst og -analyse, og gjennom utstrakt kommunikasjon med mennesker.

Gjennom arbeidet Orklas internrevisjon gjør, bidrar avdelingen til å fremme og beskytte konsernets verdier gjennom innsikt i risikostyring og relaterte styringsmekanismer. Som en anerkjent rådgiver er du med på å sørge for at organisasjonen når sine mål på en strukturert og sikker måte.

– Internrevisjonen hos oss gjennomfører revisjonsprosjekter på alle nivåer i konsernet. Det innebærer både selskapsspesifikke og konsernovergripende prosjekter, i tillegg til besøk til nylig oppkjøpte selskap, sier Marie Omli, Chief Audit Officer i Orkla ASA.

Orkla har sin hovedvirksomhet i Norden, Baltikum, Øst- og Sentral-Europa, i tillegg til å være tilstede i enkelte asiatiske land. Det innebærer reisevirksomhet for internrevisjonen, for å sikre god operasjonell kontroll også utenfor hovedkontoret på Skøyen i Oslo.

– På slike turer reiser vi sammen to stykker fra internrevisjonen for å besøke Orkla sine datterselskaper. I denne stillingen vil du kommunisere med ledergrupper i selskap som har alt fra 10 til 500 ansatte, sier Hege Wiker, som er Senior Project Manager i Orklas Internrevisjon.

– Dette krever at du er uredd, nysgjerrig, løsningsorientert og tilpasningsdyktig. Du må beherske og kommunisere med ulike mennesketyper fra ulike kulturer og på ulike nivåer i selskapet, og «tørre å stå i det» om det utvikler seg til en krevende situasjon der lokal ledelse ikke er enig i ditt syn, legger Omli til.

Hovedoppgavene for en prosjektleder vil være å lede og delta i ulike revisjonsprosjekter, med utstrakt interaksjon med ulike funksjoner og ledelse på ulike nivåer i selskapet.

I tillegg til strategisk rettede revisjoner, bidrar internrevisjonen ved behov i interne rådgivningsoppdrag. Orklas internrevisjon er også ansvarlig for håndtering av konsernets varslingsordning, herunder å sikre konfidensiell saksbehandling der både varsler, den/de det varsles om og selskapets virksomhet blir ivaretatt på en god måte.

– Denne jobben er veldig variert i sitt innhold og bidrar til at man får en bred faglig kompetanse, god forretnings- og kulturell forståelse, og at man får gode relasjonsbyggingsevner. Du får jobbe med ulike områder og har mye frihet, samtidig som du jobber tett mot sentrale beslutningstakere, sier Omli.

– Det er så mye forskjellig vi gjør. Det er små og store prosjekter, små og store land og høyt tempo, smiler Wiker.

Er dette deg?

En kandidat til stillingen har høyere utdannelse på masternivå og minst fem års relevant arbeidserfaring. Du må gjerne ha bakgrunn fra revisjon, men dette er ikke et krav. Det er også et pluss om du har IT-kompetanse.

Du vil bli en del av et sammensveiset team som holder til på Orkla sitt hovedkontor på Skøyen i Oslo.

Er du den Orkla ser etter? Send inn din CV og søknad her.