NAF i transportrevolusjonen

NAF befinner seg i en transportrevolusjon. Bilen er ikke lenger det eneste transportmiddelet som gjelder. Nå ruster NAF seg for fremtiden gjennom å satse ytterligere på teknologi og innovasjon.

For syv år siden gikk NAF inn for å styrke innovasjonsavdelingen i Skippergata 4. Nåværende innovasjonsdirektør Andreas Brodtkorb startet som forretningsutvikler i avdelingen, og forteller at mye har skjedd siden den gang.

– For bare noen år siden jobbet de fleste i NAF med tradisjonell drift. Flåtestyring av veihjelpsbiler og salg av forsikringer er to eksempler. Det ble tatt en beslutning om at NAF skulle sette ut større deler av driften for å frigjøre kapasitet til tjenesteutvikling. Vi er i ferd med å bli en organisasjon bestående av konsepteiere og tjenesteutviklere, og fokusere i mindre grad på tradisjonell forvaltning.

Hvorfor det?

Vi har hatt det privilegiet å kunne snakke på vegne av 500.000 bilister, med én stemme, fordi behovet har vært unisont. Slik er det ikke lenger. Folk blir mindre opptatt av å eie bil, og mer opptatt av å komme seg fra a til b på en så friksjonsfri måte som mulig, forteller Andreas.

Dette gjelder særlig byfolket, forteller innovasjonsdirektøren. Om du drar utenfor ring 3 derimot, er bilen fortsatt helt nødvendig i hverdagslogistikken.

Innovasjonsdirektøren Andreas Brodtkorb.

Det markedet vi har operert i – ett produkt som passer alle – er ikke lenger et gyldig marked. Det er ikke ett transportmiddel som gjelder, det er snarere summen av mange. Vi må tilby forskjellige målgrupper forskjellige produkter, forteller Andreas.

Visjonen til NAF er å bli ledende på produktutvikling, forteller innovasjonsdirektøren.

–  Vi ønsker å utvikle relevante tjenester og produkter for folk som skal forflytte seg. Akkurat nå representerer bilen den muligheten. Litt lenger ned i gata kan det være autonome kjøretøy som gjør det, eller droner for den saks skyld.
Innovasjon og teknologi står helt sentralt i denne utviklingen, forteller Andreas.

Alle skal med

I juni ble Aimée Skevik teknologidirektør i NAF. Hun ble trigget av problemstillingen, og omtaler den som høyaktuell.

– Vi må gjøre store grep for å fortsette å være relevante i framtiden. Vi må engasjere oss i alle arenaer som handler om transport og mobilitet, forteller Aimée.

Aimée Skevik, teknologidirektør i NAF

NAF følger med på leverandører av ulike trafikant-tjenester, fra NSB til Bertel O. Steen. At stadig flere aktører kommer på banen byr på store muligheter, forteller Andreas.

– Bare se hvordan NSB løser kollektiv-problemet. For å gjøre reisetiden mer effektiv for folk, innfører de bybilen som kan frakte dem gjennom den siste milen. Dette er rett og slett innovative virkemidler.

NAF er positive til forflytninger som gjør det enklere for brukerne. Men de er minst like opptatt av å kvalitetssikre tjenestene som tilbys på markedet.

– Når tjenestene treffer forbrukerne veldig urettferdig, er NAF tilstede og opptatt av å gjøre en forskjell, forteller Andreas.

I en transportrevolusjon skal alle med, om du så er syklist, elbilist eller dieselbilist.

– NAF er en interesseorganisasjon for trafikantene. Om ikke tilbudet er godt nok, vurderer vi om NAF skal lage tjenesten selv.  Et eksempel er elsykler. Vi så at det manglet et forsikringsprodukt, og gjorde noe med det. Produktet ble utviklet på brukernes premisser, forteller Aimée.

Endringer utad krever endringer internt

På NAF-huset er de 140 ansatte omforent i transformasjonen. De klassiske femårsstrategiene forlates til fordel for å sette retning.

Vi har satt sammen organisasjonen på en helt annen måte; alt vi gjør  handler om å raskt kunne svare på endrede behov der ute. Vi må være en organisasjon som er i stand til å møte endringene. Og det må gå raskt, forteller Aimée.

For at menneskene på huset skal være istand til å levere, satser NAF på å bygge innovasjonskultur i hele selskapet. Blant annet brytes siloene ned.

– Vi setter opp tverrfaglige team bak viktige oppdrag, og ingen har faste plasser på kontoret, sier Aimée.

Nå søker NAF flere dyktige folk som har verktøyene og egenskapene til å sette seg inn i norske forbrukeres situasjon.

– Vi ønsker oss mennesker som forstår viktigheten av testing og verifisering av innsikt, og som har gjennomføringsevne. Ikke minst ønsker vi oss mennesker som finner motivasjon i frihet, autonomi og i teamarbeid, forteller teknologidirektøren.

NAF er kort sagt en organisasjon som befinner seg i en svært relevant problemstilling som handler om forflytning. Bilen har vært et overlegent verktøy, og er nå utfordret.

– Vi ønsker aktivt å være med å forme fremtidens forflytning. Kombinasjonen av markedet vi jobber i og måten vi jobber på, gjør det veldig spennende å være en del av NAF fremover, sier Andreas.

NAF lyser nå ut flere stillinger, blant annet for UX-er,  løsningsarkitekt, BI-arkitekt og analytiker. Vil være med på denne spennende reisen?