Oslo universitetssykehus (OUS) trenger folk

Oppdatering 16. mars:

«På disse annonsene fikk vi til sammen over 500 søknader i løpet av tre dager. I tillegg fikk jeg ca 1.000 eposter siden torsdag hvor vedkommende tilbød å hjelpe oss i den vanskelig situasjonen. Det skal ansettes ca 40 personer på Koronatestpoliklinikken på Ullevål.
Jeg er imponert over engasjement i disse vanskelige tider og dette viser at samfunnet står sammen for å håndtere situasjonen. Vi har nå stengt annonsen for å kunne gå gjennom alle søknader og håper å kunne ansette kvalifiserte personer fortløpende.» – Matthias Baaske, fagdirektør OUS.


Nå søker OUS etter helsepersonell via sosiale medier for å bemanne en poliklinikk spesialisert rundt koronaviruset. De satte nylig opp en koronatest-poliklinikk på 25 timer, men de trenger flere kompetente mennesker for å holde kontinuitet i bemanningen. 

De har nå lyst ut flere stillinger i seks måneders engasjementer med overskriften: «Ønsker du å bistå i kampen mot koronaviruset?». De ønsker å ansette rundt 40 personer i 100% engasjementsstillinger. Planen er å kunne drifte koronapoliklinikken med et to-delt vaktlag, slik at OUS kan utvide åpningstider og få mer kapasitet for telefonhenvendelser og på testrommene.

– Vi ser etter personer med en helsefaglig eller medisinsk faglig utdannelsene. Det er lagt ut ulike stillingsannonser for leger, sykepleier, helsesekretær og bioingeniør, sier fagdirektør for helsefag på Oslo universitetssykehus Matthias Baaske.

40 stillinger 

På denne typen poliklinikken er det mange ulike oppgaver som skal gjennomføres og de har behov for sykepleiere eller annen helsepersonell som kan gjennomføre en dyp neseprøve hos personer som skal testes. I spørsmål om de er interessert i studenter fra helsefag sier Baaske:

– Det er vi absolutt og vi oppfordrer alle til å søke. Opplæring gis av kvalifiserte ansatte med infeksjonsmedisinsk og smittevernbakgrunn.

Videre ser de etter helsesekretærer for blant annet registering, telefonbetjening og timebooking. 

I tillegg ser de etter leger som skal ha fagansvar for koronavirus – testpoliklinikkens arbeid, opplæring av ansatte i prøvetaking og prøvehåndtering, vurdering av testindikasjon og  konsekvenser av testresultat og smittevernrådgivning til kollegaer ved korona testpoliklinikken, og andre sykehusansatte. De ser også etter bioingeniører som skal hjelpe med forsendelse av prøver til laboratoriet. 

Poliklinikk satt i gang på 25 timer

Poliklinikken består av tre test-rom med inngang fra terrassen i den ene siden av bygget. På disse rommene gjennomføres dyp neseprøve og forsendelsen av prøven forberedes. I gangen foran rommene forberedes forsendelsen av prøvene. 

I andre delen av bygget ligger telefonsentralen med til sammen ti telefoner. Her håndteres henvendelser fra pasienter og ansatte. I midten ligger ekspedisjonen hvor helsesekretærene og seksjonsleder har sin base. 

I tillegg til testrommene lokalisert på Bygg 30 på Ullevål ble det også satt i drift en test-bil som kjører hjem til personer som skal testes og som ikke er i stand til å komme til sykehuset.

Bistå Oslo Universitessykehus ved å søke her.