Samfunnsansvar og ny teknologi. I Statnett får du arbeide med begge deler

Å legge til rette for at Norge skal nå sine klimamål er en viktig del av Statnetts samfunnsoppdrag. Nå skal selskapet utvikle flere smarte løsninger for å legge til rette for elektrifiseringen. Midt i den digitale transformasjonen av Statnett står Eirik Lid.

Fremtiden er elektrisk

Eirik valgte Statnett fordi fremtiden er elektrisk. Selskapet bygger, eier og driver det sentrale strømnettet og er i gang med en enorm digital utvikling for å bidra til en bærekraftig og elektrisk framtid.

– Det er et veldig fokus på digitalisering, og det betyr at du får jobbe kreativt. Her er det gode muligheter for at du får testet ut idéene dine i et prøveprosjekt, sier Eirik.

Med fokus følger også gjennomføringsevne. Det er viktig med mandat til å tenke nytt, og gode idéer er essensielt. Men det er i felt endringene skjer.

– Vi skreddersyr prosessene etter hvilke behov prosjektet har, men det er alltid smidig utvikling med kort vei fra ideer til prototype og testing i felt som gjelder, forteller han.

25-åringen gikk rett fra siv.ing-studier i kybernetikk og robotikk ved NTNU til Data Science-avdelingen i Statnett. Han og kollegene bruker Data Science til å høste og analysere relevant informasjon fra enorme datasett hentet fra strømnettet. Denne informasjonen brukes til å foreslå og utvikle nye datadrevne løsninger for Statnett. Og når forslag til nye løsninger kommer går det raskt.

– Et eksempel jeg arbeider med er sensorer på transformatorstasjoner i høyspent-nettet. Det er her spenningen omformes til den distribusjonsselskapene bruker. Hvis det er slitasje eller feil på komponenter i stasjonen kan det gi varmgang. I dag overvåkes disse jevnlig manuelt, men vår idé var å installere trådløse sensorer som kontinuerlig følger med på temperaturen. Statnett likte idéen og det gikk bare uker til vi faktisk plasserte de første sensorene i felt. Nå samler vi inn data og bygger systemer for varsling, forteller Eirik.

Eirik Lid gikk rett fra NTNU til Data Science-avdelingen i Statnett.
Foto: Statnett

Leter etter nye kandidater

Statnett er nå på jakt etter flere som Eirik. Ansatte med et mer digitalt tankesett er nødvendig for å endre måten konsernet jobber på fremover, og det er store og spennende oppgaver som venter deg som ansatt.

– I første omgang er fokus å få digitalisert anleggsforvaltningen i Statnett. Ved å digitalisere forvaltningen av våre anlegg vil vi kunne både effektivisere driften og også bidra til en sikrere strømforsyning, sier Peer Olav Østli, konserndirektør i Statnett.

Statnett ser derfor etter kandidater som trigges av BigData, IoT, Data Science, maskinlæring og Smart Asset Management.

Samfunnsansvar. Ny teknologi. Svære prosjekter. Små prosjekter. Eiriks arbeidshverdag i Statnett kjennetegner alt dette.

– Sensorene er et godt eksempel på mindre oppgaver vi arbeider med. I tillegg jobber jeg i langt større systemprosjekter med store mengder data. Det at vi kan gjøre begge deler er utrolig gøy, og det er ny teknologi å sette seg inn i hver uke, fra big data til microservice-plattformer.

– Kunne du mye om kraftbransjen da du begynte?  

– Vi lærte ikke mye om kraftbransjen i studiene, nei. Men da jeg begynte i Statnett i august var det en ordentlig onboarding der jeg lærte mye. Det er et viktig ansvar vi har og det gjør arbeidsoppgavene ekstra spennende.

For spørsmål om stillingene, se mer informasjon og finn kontaktpersoner her: https://www.statnett.no/om-statnett/jobbe-i-statnett/