– Sannheten er at de fleste av oss tar på kjønnsbrillene

Marie Louise Sunde er opprinnelig kirurg. I jobben ble hun derimot ofte tatt for å være sykepleier – både av pasienter og kolleger.

– Leger kunne ringe meg og spørre: Svarer du for kirurgen? Står han og opererer? Vet du når han er ferdig?

I 2015 startet Sunde #HunSpanderer – en organisasjon som jobber for å bevisstgjøre rundt ubevisst diskriminering og kjønnsstereotypier i næringslivet og samfunnet generelt.

Organisasjonen samarbeider nå med Vipps om en rekke kampanjefilmer der vi blir presentert for ulike historier fra virkeligheten som viser at vi har mye jobb igjen:  

Investerer i endringer

For Vipps er lik representasjon i arbeidslivet svært viktig, fordi det gjør sluttproduktet bedre.

Derfor har Vipps blant annet innført nye retningslinjer i alle rekrutteringsprosesser, der aktuelle kandidater møtes av både en kvinne og en mann. Det skal alltid presenteres kandidater av begge kjønn til alle stillinger, og annonser og utlysninger skal tilpasses for å treffe begge kjønn.

Ikke minst jobber Vipps aktivt for at både menn og kvinner skal benytte seg av sin kvote for foreldrepermisjon.

– Vipps investerer i å gjøre endringer internt og kommuniserer utad at de ønsker kvinner. De har gode tall i store deler av bedriften og tydelige kvinnelige rollemodeller. Det som gjør dem til et forbilde er det seriøse ønsket og innsatsen som gjøres for å nå målet, mener Sunde.

Tar på kjønnsbriller

Men det gjelder å holde tunga rett i munn når man snakker om kjønn og likestilling, forteller Sunde.

Ikke minst lever vi i et av verdens mest likestilte land. Dette gjør det enda litt vanskeligere å debattere problemene – mange tror vi har kommet lenger enn vi har.

— Mange sier at de ikke tenker på kjønn, men det stemmer ikke. Sannheten er at de fleste av oss tar på kjønnsbrillene. Det er trist å erkjenne.

Sunde gjør selv vurderinger som er sterkt kjønnspreget.

— Hvis jeg skal spørre noen pasienter om deres fastlege, omtaler jeg ofte fastlegen som han. Jeg har antatt kvinnelige overleger er sykepleiere, selv om en kvinnelig kirurg burde vite bedre, forteller Sunde.

Marie Louise Sunde er en av initiativtagerne bak #hunspanderer. FOTO: Sara Magnusson

Hans og Hanna-studien

En mengde studier bekrefter at vi slett ikke er kjønnsnøytrale, og i arbeidslivet går det dessverre ofte i kvinners disfavør.

Sunde forteller om en Harvard-studie der forskere sendte ut to videopitcher til investorer. Pitchen i seg selv var lik, bortsett fra at den ene hadde kvinnelig bakgrunnsstemme, mens den andre hadde mannlig bakgrunnsstemme.

– Nesten 70 % av investorene som fikk tilsendt pitchen med mannlig bakgrunnsstemme, ønsket å investere i prosjektet. Bare 34 % av de som fikk tilsendt den kvinnelige ønsket det samme, forteller Sunde.

Også i Norge vurderer vi karrieremenn og kvinner ulikt. I februar 2015 gjennomførte Agenda Hans og Hanna-eksperimentet. Studentene ble presentert for livet og karrieren til en fremgangsrik næringslivsleder. Bortsett fra navn og kjønn var historiene identiske. Det viste seg at Hans ble vurdert som en god leder blant 72 prosent av studentene, mens bare 54 prosent tenkte det samme om Hanna.

— Der Hans ble omtalt som naturlig leder, dreven, handlekraftig og kompetent, fikk Hanna langt flere treff på den negative karakteristikken «sjefete». Den sterke og kompromissløse karrierekvinnen passer ikke inn i stereotypien vi har av kvinnen som empatisk og omsorgsfull. Derfor liker vi heller ikke Hanna, sier Sunde.

Ønsker engasjementet velkommen

Det er liten tvil om at organisasjoner som #hunspanderer gjør en viktig jobb for å sette problematikken på dagsorden. Blant annet har samarbeidet med Vipps fått mye oppmerksomhet og reach. Dette har vært viktig for å spre bevissthet om at forskjellene eksisterer og at samfunnet har akseptert det.

— Vi har sett store endringer. Det er nå et genuint ønske om å få til endring. 11 store norske bedrifter forpliktet seg til å gjøre endringer gjennom programmet vi bygger. Noen er best i klassen, mens andre har et stykke igjen.

En av grunnene til at enkelte bedrifter kommer til kort, er fordi de ikke har hatt det som et satsingsområde. Likestilling har alltid vært noe vi har snakket mye om, men det har ikke vært noe særlig betalingsvilje, forklarer Sunde.

Den trenden er i ferd med å snu. Langt flere bedrifter ser at likestilling og mangfold er bra business.