Talent Media tilbyr gratis annonsering til alle som må rekruttere kritisk personell

Norge befinner seg i dag i en situasjon ulikt alt vi har sett siden krigen. Norsk helsevesen, grunnsteinen i velferdsstaten, har blitt sterkt preget av Covid-19. Mangelen på personell har allerede vist seg, og da Oslo Universitetssykehus forrige uke annonserte at de trengte å fylle ca 40 heltidsstillinger tok Andrea Hustad i Talent Media kontakt og tilbød OUS hjelp med gratis annonsering.

Responsen har vært enorm. Fire forskjellige stillinger ble utlyst i én sak laget av Talent Media på vegne av OUS, til stillinger som sykepleier, leger, bioingeniør og helsesekretær.

– Vi fikk over 500 søkere på tre dager. I tillegg har det kommet over 1000 e-poster der personer tilbyr sin hjelp. Annonsene er stengt, så nå har vi en jobb å gjøre med å gå gjennom alle søknadene, forteller Matthias Baaske, fagdirektør for helsefag ved Oslo Universitetssykehus.

Personen bak artikkelen, Andrea Hustad, har stått frem som et godt eksempel for medienorge. Hun tror solidaritet blir viktig fremover, ikke bare på personlig nivå men også blant bedrifter.

– Jeg tror at det blir essensielt at vi går sammen nå, og utnytter hverandres kompetanse på tvers av næringer slik at bedrifter holder seg i gang, og færrest mulig mister jobben. Det er så ufattelig mye kompetanse der ute, så vi må bare være kreative og se muligheter i et arbeidsmarked som har blitt snudd på hodet, sier Hustad.

Hvordan har responsen vært? 

– Saken har blitt lest over 50 000 ganger. For meg er det et symbol på hvor mye folk bryr seg om de som er i helsesektoren, men også hvor alvorlig folk tar situasjonen. Det er en tydelig alle for én ånd. Noe som er ganske vakkert oppi det hele.

Eksempel til etterfølgelse

Even Aas-Eng, styreleder i Filter Media Norge, som eier Talent Media, forteller at denne solidariteten er viktig for norsk næringsliv i tiden som kommer.

– Vi jobber nå døgnet rundt med å sikre inntektsgrunnlaget for alle våre ansatte, men vi må også hjelpe andre. Den eneste veien gjennom dette er samarbeid. Derfor ønsker vi å jobbe gratis for alle som trenger kritisk personell i tiden fremover.

Det forutsetter selvsagt at vi har kapasitet, men å kunne tilrettelegge for de som trenger bistand i tiden som kommer er noe vi vil prioritere så langt det er mulig, avslutter Aas-Eng.

 

Trenger du annonsering, enten til kritisk bemanningsbehov eller til mindre presserende saker, ta kontakt med Tale Gjøvik, på tale@filtermedia.no

 

Talent Media er en del av Filter Media Norge som blant annet gir ut avisen Filter Nyheter. Les mer her