Vil du bidra til at unge voksne får jobb under korona-krisen? Da vil Mental Helse Ungdom snakke med deg

Mental Helse Ungdom søker nå etter en prosjektkoordinator i en 70% stilling som vil ta fatt på to viktige arbeidsprosjekter som vil bidra til at unge voksne ikke faller ut av arbeidsmarkedet. Prosjektet Landbruksløftet er spesielt rettet mot de som har mistet jobben eller blitt permittert grunnet korona-krisen.

Interesseorganisasjonen jobber for økt åpenhet om psykisk helse og forebygging av psykiske problemer. De mener at jobb er et viktig forebyggende grep mot dårlig psykisk helse. Og de ser, med den overskyggende pandemien, at flere kan oppleve det som tungt å ha usikre arbeidsutsikter. 

– Vi ser i flere undersøkelser at du skal ikke gå ledig så veldig lenge før det får en negativ påvirkning på den psykiske helse, sier prosjektsjef Ranveig Stava i Mental Helse Ungdom.

Prosjektsjef Ranveig Stava vil knytte sammen landbruksbehovene og behovet folk har for jobb under korona-krisen. Foto: Mental Helse Ungdom.

Knytte sammen to behov 

Gjennom dette prosjektet vil Mental Helse Ungdom koble unge voksne opp mot det norske landbruket som trenger arbeidere for å sikre avlinger og norskprodusert mat på bordet for resten av landet. 

– I prosjektet Landbruksløftet skal vi hjelpe både individ og samfunn som har opplevd en tøff tid nå under korona-krisen. Mange har blitt permittert eller mistet jobben, og mange kan oppleve dårligere psykisk helse som følge av dette. Samtidig opplever landbruket en kraftig svikt i arbeidskraft i mangel på arbeidere fra utlandet. 

Som koordinator vil du etablere og lansere Landbruksløftet. Du vil samt samarbeide med NAV, landbruk og andre relevante partnere. 

–  Bakteppet er at vi vet at god psykisk helse henger sammen med det å føle at du er del av noe. At du er en del av samfunnet og bidrar slik som alle andre, sier Stava.

Innsamlingssjef, Line Toft, forteller om en arbeidshverdag bestående av motiverte og engasjerte kollegaer som brenner for å bedre hverdagen til unge voksne. Det beste er hvor raskt de ser at ens arbeid får ringvirkninger på andre mennesker.

Line Toft forteller om en dynamisk arbeidshverdag der man alltid lærer noe nytt. Foto: Mental Helse Ungdom.

Toft lærer noe nytt hele tiden, og hun synes det er spennende å lære om hvordan mennesket er skrudd sammen. Dette har resultert at hun har fått et helt nytt perspektiv på mandager. 

– For første gang på lenge gleder jeg meg til mandager, og det er en ganske god følelse, sier Toft.

Formidling av arbeidstrening

I fem år har Mental Helse Ungdom hatt et arbeidstreningsprogram med kosmetikk-kjeden Kicks, der unge voksne som har falt ut av arbeidslivet grunnet psykiske helseplager har fått arbeidsmentorer i Kicks. De vil nå utvide dette programmet til flere aktører innenfor privat næringsliv.

– Det blir en stilling hvor man i hovedsak skal samle sammen interne rutiner og erfaringer for å lage en tiltakspakke vi kan tilby andre aktører slik som vi har samarbeidet med Kicks, sier Stava. 

Både realkompetanse og egenerfaringen er av stor verdi 

– Vi legger vekt på egen erfaring med psykisk helse. Det er en verdifull og positiv kompetanse om du selv har vært gjennom noe tungt, og kan bruke det på en måte som er relevant for prosjektene. Det kan også gjøre det lettere for deg å kommunisere med kandidater som enten søker etter jobb eller er midlertidig permittert, legger Stava til.

Høres disse givende prosjektene ut som noe for deg? Send CV og søknad til ranveig.stava@mhu.no. Husk å merk søknaden med «TM».