Størst nedgang i ledighet innen ingeniør- og ikt-fag

…men ledigheten er lavest innen akademiske yrker, i følge ny rapport fra NAV.

Ledigheten har falt mest for personer med bakgrunn fra ingeniør- og ikt-fag og industriarbeid det siste året, med en nedgang på henholdsvis 28 og 21 prosent sammenlignet med august i fjor, skriver NAV i en pressemelding.

Ved utgangen av august var ledigheten lavest innen akademiske yrker med 1,0 prosent av arbeidsstyrken, mens den var høyest innen barne- og ungdomsarbeid med 4,8 prosent.

Flest nye stillinger innen bygg og anlegg

I august ble det registrert 28 800 nye ledige stillinger på nav.no. Det var flest nye utlysninger innen bygg og anlegg (4 200) og helse, pleie og omsorg (4 100).

Antallet nye utlysninger i NAVs stillingsportal har økt betraktelig. Dette skyldes at NAV har forbedret innhentingsmetodene samt at NAV fra sommeren 2017 har startet å samarbeide med ulike aktører i markedet. Økningen i antall ledige stillinger kan derfor ikke tolkes som en økning i etterspørsel etter arbeidskraft alene, heter det i pressemeldingen.

 

FLEST JOBBER HER: På NAV sine sider ble det lagt ut flest jobber innen bygg- og anleggsbransjen. I hovedstaden er det prosjekter på ethvert gatehjørne. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr

Nedgang i ledigheten i august

Antall registrerte helt ledige gikk ned med 1300 personer i løpet av august, i følge sesongjusterte tall fra NAV. Arbeidsledighetstallene falt i august i år etter en tydelig økning i juli. Samlet har ledigheten økt med om lag 1 700 personer i løpet av de siste to månedene.

Antall nye arbeidssøkere holder seg på et lavt nivå. I august var det i gjennomsnitt 760 personer som registrerte seg som arbeidssøker hos NAV hver virkedag. Med unntak av de siste par månedene, er dette det laveste antallet etter finanskrisen.

 

LEDIGHET: Utviklingen i antallet helt ledige og i bruttoledigheten (helt ledige og arbeidssøkere som deltar på tiltak). Illustrasjon: NAV