Studenter må bli bedre forberedte på arbeidslivet

Statsråd Nybø ønsker innspill og tilbakemeldinger som kan forbedre situasjonen.

– De neste ti årene skal minst en halv million studenter ta spranget fra høyere utdanning over til arbeidslivet. Målet vårt er at det spranget ikke skal være så langt. Skal vi sikre at høyere utdanning er relevant for arbeidslivet, så er vi avhengige av å ha et enda tettere samarbeid om hva studentene skal lære og hvordan de skal lære.

Det sa forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V), som i følge medlemsbladet I skolen møtte representanter for både bedrifter og utdanningsinstitusjoner da LO og NHO sammen arrangerte fokostseminar om arbeidslivsrelevans i høyere utdanning i Oslo onsdag 29. mai.

 

FORSKNINGS- OG HØYERE UTDANNINGSMINISTR: Iselin Nybø (V). Foto: Marte Garmann

40 % mener de ikke forberedes godt nok

Studiebarometeret (nasjonal undersøkelse som gjennomføres av Nokut på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet) viser at hele 40 % av studentene mener at kontakten mellom høyere utdanning og arbeidslivet er for dårlig.

– Altfor mange studenter mangler en klar oppfatning om hva kompetansen deres kan brukes til når de er ferdige med å studere, sa forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding i november i fjor, og begynte arbeidet med stortingsmeldingen som skal sørge for å tette gapet mellom høyere utdanning og arbeidsliv.

Nybø tar sikte på å legge frem stortingsmeldingen tidlig i 2021. 

Les også:

Jobbanalytiker: – Det er for dårlig samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv

I skolen er organ for Skolenes landsforbund (SL), som er LO-forbundet for skoleansatte. Målet med bladet er å holde medlemmene informert om virksomheten i forbundet, ivareta deres interesser ved å belyse situasjonen deres i arbeidslivet og samfunnet for øvrig, samt å bidra til debatten rundt forbundets hovedstrategier. Bladet skal ta opp og belyse viktige samfunnspolitiske spørsmål.

Bør flere lese dette? Del saken! 👇