Til tross for at flere kvinner er høyt utdannet, gjør menn det bedre i arbeidslivet

Men forsker tror det er i ferd med å jevne seg ut.

Den ferske OECD-*-rapporten som ble publisert 11. september, viser at det fortsatt er betydelige kjønnsforskjeller: jenter favoriseres i utdanning, men menn favoriseres i arbeidsmarkedet.

Gutter utgjør omtrent 60 prosent av de som tar videregående om igjen, og de har mindre sannsynlighet for å fullføre dette utdanningsnivået enn hva jenter har.

Jenter har dermed større sannsynlighet for å oppnå høyere utdanning:

50 prosent av kvinner i alderen 25-34 år hadde høyere utdanning i OECD-landene i 2017, i motsetning til 38 prosent av menn i samme alder.

Men selv om flere kvinner har høyere utdanning, kan 89% av mennene med høyere utdanningn i undersøkelsen si at de er i jobb, i motsetning til 80% av kvinnene. 

Tallene er gjennomsnittstall samlet inn fra alle de 34 OECD-landene verden over.

 

OECD: Education at a glance 2018-rapporten. Foto: Skjermbilde

Hovedforklaring på vei ut

MARI TEIGEN: Leder for CORE – Senter for likestillingsforskning. Foto: Institutt for samfunnsforskning

– Kvinner har i økende grad gått inn i mannsdominerte utdanninger, men i arbeidslivet er det fortsatt forskjeller, sier forsker og leder for CORE – senter for likestillingsforskning, Mari Teigen.

– Det er fortsatt et kjønnsdelt arbeidsmarked, men jeg tror dette er i ferd med å jevne seg ut i Norge. Hovedforklaringen har vært at kvinner jobber mer deltid i yrker som har dårligere lønn, men denne forklaringen har mindre og mindre oppslutningen, sier hun.

Spesielt yngre kvinner jobber mer, og oppfører seg likere menn i arbeidsmarkedet, noe som jevner ut kjønnsforskjellene. På den andre siden jobber menn mindre og bidrar mer hjemme.

 

*OECD står for Organisation for Economic Co-operation and Development, og har nylig publisert en internasjonal, omfattende rapport som tar for seg utdanning i et verdensperspektiv. Den heter Education at a Glance 2018, og kan leses her. Statistikken er hentet fra de 34 OECD-landene, hvor Norge er ett av dem.