Ung arbeidstaker? Her er 8 lover og regler du bør kunne

Ikke alle er klar over sine rettigheter.

Er du ung og ny i arbeidsmarkedet, er det ikke alltid like lett å vite hva som er lov og ikke lov, hva du må godta, og hva du ikke bør finne deg i.

Vi har samlet det viktigste du må vite, så slipper du å lære alt etter erfaring…

Skribent Lotta Kirsebom og juristen Ane Vestby driver nettstedet NB:guiden; en informasjonsportal for alle unge og nyutdannede som skal ut i arbeidslivet. De har listet opp lover og rettigheter de mener er viktige å kunne som ung og ny arbeidstaker:

1. Prøvetid og oppsigelse

– Med ordet prøvetid tenker man at det skal mindre til for å miste jobben. Det man bør vite er at man har tilnærmet de samme rettighetene i prøvetiden som man har som fast ansatt. For at du skal bli sagt opp i prøvetid – såvel som ved fast ansettelse- kreves saklig grunnlag for oppsigelse, skriver de.

Saklig grunnlag kan være at du ikke evner å utføre arbeidsoppgavene i den grad det er forventet (jamfør arbeidsmiljøloven § 15-6).

Med andre ord; det er ikke lovlig å si opp en ansatt uten videre, selv om det er snakk om prøvetid.


2. Sjefen kan ikke kreve å lese e-poster

– Det er faktisk ganske mange som ikke vet om dette, men det er viktig å være klar over at sjefen din ikke kan lese e-posten din, sjekke telefonen eller dokumentene dine selv om disse er på jobb-pc’en, skriver de, og henviser til arbeidsmiljøloven paragraf 9-5.

– Det er kun under visse omstendigheter sjefen din kan sjekke disse, og da skal det være begrunnet enten ved at det er mistanke om grove brudd på arbeidstakerens plikter, eller hvis det er kritisk å ha tilgang for å ivareta driften av bedriften, forklarer de.

I henhold til  personopplysningsloven, har du som ansatt rett til å ha innsyn i saker som omhandler deg, altså den andre veien.

KAN IKKE SNIKE OVER SKULDRA: Sjefen kan ikke kreve å lese e-postene med mindre det handler om bedriftens overlevelse. Foto: Synnøve S. Fallmyr

3. Betalt eller ubetalt pause?

– I noen yrker kan pauser bli glemt eller nedprioritert på grunn av stor arbeidsmengde, men det er viktig at man er klar over sine rettigheter her. Overstiger en arbeidsdag 5,5 timer, har man rett til pause. Det er viktig å skille mellom betalt og ubetalt pause: Er man tilgjengelig i pausen, skal man ha betalt, men er den ubetalt kan du logge av, dra på kafé, shoppe, gjøre hva du vil, forklarer de.

Hvis du som arbeidstaker derimot ikke har mulighet til å forlate jobben, eller det ikke finnes noe tilfredsstillende pauserom, så skal pausen anses som arbeidstid og det skal betales lønn også for denne tiden (jamfør arbeidsmiljøloven § 10-09.)

4. Pensjon

– Pensjon virker kanskje uviktig akkurat nå, men det er viktig å kunne litt. Pensjonisttilværelsen blir direkte påvirket av de pensjonsordninger du har hos din arbeidsgiver, og det er derfor viktig å vite hva du slags ordning du har, slik at du har mulighet til å spare ved siden av for å få den «lønnen» du ønsker utbetalt når du en dag går av med pensjon, skriver Kirsebom og Vestby.

Pensjon er lovpålagt for bedriften, og det skal stå i kontrakten hvilken pensjonsordning bedriften har. Minimumskravet defineres av loven om Obligatorisk Tjenestepensjon (OTP).

NB:GUIDEN: Lotta Kirsebom og Ane Vestby driver informasjonsnettstedet NB:guiden. Foto: privat

5. Midlertidig ansatt

– Som nyutdannet og ny i arbeidslivet er det ikke uvanlig man får midlertidige stillinger, som for eksempel vikariater. Dette er en god måte å få en fot innenfor bransjen på, og samtidig er det en mulighet til å få forlenget vikariat eller fast ansettelse hos arbeidsgiver etterhvert.

Det du bør vite, er at hvis du har vært ansatt som sesongarbeider, ekstrahjelp eller prosjektarbeider sammenhengende i mer enn fire år har, du krav på fast ansettelse.

6. Overtid

– Overtidsarbeid er noe de fleste arbeidstakere må gjøre iblant, og de fleste gjør dette for å være behjelpelig for arbeidsgiver og fordi vi selvsagt føler et ansvar for vår arbeidsplass. Men – det er viktig å sette seg inn i er hvilke regler som gjelder når det kommer til overtidsarbeid, skriver de.

Regler om overtid står nedført i arbeidsmiljøloven § 10-6.

– Dessverre er det mange sjefer som utnytter sine ansatte ved å ikke informere dem om hvilke rettigheter de har når det gjelder overtid, sier at de ikke kan få overtidsbetalt, eller at de har gitt sine ansatte tittel særlig uavhengige eller ledende stilling. Ved å sette de ansatte som særlig uavhengige eller ledende stilling, faller de utenfor loven og har ikke krav på overtidsbetalt. Ofte ser vi dette i servicebransjen.

UTSATT BRANSJE: Servicebransjen er spesielt utfordrende når det gjelder rettigheter. Mange er innom disse yrkene som student eller som nyutdannet. Illustrasjonsfoto: Quan Le/Unsplash

7. Opplæring skal være betalt

– Vi har sett forsøk på det som blir kalt «prøvejobbbing» der ansatte blir satt til å prøve ut en jobb i én eller i flere dager uten betaling. Opplæring skal betales av arbeidsgiver, forsikrer Bjarne Lagesen, ungdomsrådgiver i LO.

8. Kontrakt!

– Sist, men absolutt ikke minst, kommer den skriftlige arbeidsavtalen, eller arbeidskontrakten. Vi kan ikke utdype nok hvor viktig den er. Les alltid godt igjennom før signering, skriver Kirsebom og Vestby, og henviser til arbeidsmiljøloven § 14-5.

For ordens skyld nevner de tre lover som er viktige for unge å sette seg inn i: Ferieloven, Folketrygdloven og Arbeidsmiljøloven.

Her kan du få hele Arbeidsmiljøloven presentert enkelt, lettfattelig og informativt!

KONTRAKTEN: Viktig, viktig, viktig. Men visste du at en muntlig avtale er like bindende som en skriftlig? Problemet er bare at den er vanskeligere å bevise. Foto: Synnøve S. Fallmyr

Ungdomsrådgiveren i LO er fullstendig enig:

– Det aller viktigste er at alle skal ha arbeidskontrakt. Loven sier at alle arbeidsforhold skal inneholde en skriftlig arbeidskontrakt uansett lengde av arbeidsforholdet, sier han.

LOs Sommerpatrulje har funnet ut at nesten en av ti ikke har kontrakt eller at kontrakten er mangelfull. I tillegg til spørsmål om kontrakt, får de flest henvendelser om minstelønn, arbeidskontrakt og arbeidstid.

– Husk å les kontrakten nøye, avslutter Lagesen.


Hvis du synes flere bør lese dette – del i vei.

Artikkelen er fra 5. november 2018.

Podkast: Dette bør du være forberedt på i din første jobb