Utdanning mot datakrim øker og anerkjennes

Siden oppstarten for 10 år siden har nær 800 deltakere gjennomført videreutdanning mot datakrim i regi av Politihøgskolen. I løpet av 2019 vil ytterligere 300 studenter være i gang.

PRESSEMELDING: I all hovedsak er det politifaglig ansatte som har tatt grunnmodulen på 15 studiepoeng som starten på sin videreutdanning. Tidligere var det en påbyggingsmulighet, nå utvides dette til i alt fire videre fordypningsløp.

Alle disse er på 15 studiepoeng, et kraftig løft både i bredden og dybden. Som ett eksempel er ett av løpene spesialisert inn mot det mørke nettet. I tillegg har høgskolen et samarbeid med NTNU Gjøvik om en masterutdannelse innen fagområdet datakriminalitet, skriver Politihøgskolen.

Omfang og anerkjennelse

Politioverbetjent Ulf Bergum har vært sentral i oppbyggingen av utdanningene, og leder nå et team som både skal ivareta og videreutvikle satsningen.

– Knappe 800 har tatt videreutdanning innen Nordic Computer Forensic Investigators (NCFI) siden starten. Det er et betydelig antall, hovedtyngden av disse er ansatte med politibakgrunn fra Norge. Vi har nå fått til et ytterligere løft, og de nye modulene vil kunne gi enda bedre spesialisering og dybdekunnskap. Også andre statlige etater i Norge ser nå til vår utdanning. Målet er at enda flere enn før skal få ytterligere spisskompetanse og spesialisering innen et krevende felt av stor betydning for den moderne og internasjonale kriminalitetsbekjempelsen, sier Ulf Bergum i pressemeldingen.

Politi og spesialister

Kravene til etterforskning er helt avgjørende, understreker Ulf Bergum:

– Nå bygger jo Kripos opp sin satsning NC3, Nasjonalt cyberkrimsenter. Etterforskning i det digitale rom er fortsatt etterforskning, med de kravene som stilles til både myndighetsutøvelse, metoder og bevissikring. Vi trenger de beste, som behersker både det digitale og det politifaglige, og de finnes både i og utenfor politiet, med ulik bakgrunn.