«Utdanninger som ikke etterspørres i arbeidslivet, bør få mindre støtte.»

Samfunnet forventer at universitetene produserer de kvalifikasjonene som arbeidslivet til enhver tid etterspør.

Det skriver Trond Blindheim og Thor Øivind Jensen i en kronikk i Aftenposten.

Bare 43 prosent klarer å gjennomføre bachelorgraden på tre år, og den vanligste årsaken til at studenter ramler av lasset, er at studiene ikke innfrir forventningene de hadde før de begynte, skriver kronikkforfatterne.

De mener mange utdanninger er for svevende, og at både studenter og samfunnet forøvrig har et stort behov for flere yrkesrettede utdanninger.

De mener man burde stille seg følgende spørsmål før man begynner å studere: Hvordan er tilstanden på arbeidsmarkedet for mitt utdanningsvalg? Hvor høy er arbeidsledigheten? Hvilke muligheter har jeg for å finne relevant arbeid etter studiene?

Hva mener du? Skriv få eller mange ord til redaktør [email protected] 


Kjenner du noen som bør lese dette? Del gjerne 👇