Vanskelig å få jobb innen reiseliv og transport

Ferske arbeidslivstall fra NAV:

Ved utgangen av februar var arbeidsledigheten høyest innen reiseliv og transport med 4,2 prosent av arbeidsstyrken, mens den var lavest innen undervisning med 0,7 prosent av arbeidsstyrken.

Sammenliknet med februar i fjor og justert for bruddet, var ledigheten lavere i de fleste yrkesgruppene. Nedgangen var størst blant ingeniører og ikt-medarbeidere, fulgt av industriarbeidere.

Østfold har høyest ledighet i landet

Østfold var fylket med høyest arbeidsledighet i februar med 3,1 prosent av arbeidsstyrken, fulgt av Vestfold og Finnmark med 3,0 prosent. Arbeidsledigheten var lavest i Sogn og Fjordane og Troms med 1,8 prosent.

De fleste fylkene hadde lavere ledighet enn i februar i fjor, justert for bruddet i statistikken. Nedgangen var størst i Rogaland. I Hedmark, Oppland og Østfold var ledigheten høyere enn i februar i fjor.

Flere nye ledige stillinger registrert på nav.no

I februar ble det registrert 42 400 nye ledige stillinger på nav.no. Dette er 7 prosent flere enn for ett år siden. Det var flest nye utlysninger innen

  • helse, pleie og omsorg (9 400),
  • ingeniør- og ikt-fag (4 800),
  • bygg og anlegg (4 000).

De fleste yrkesgruppene har hatt en nedgang i arbeidsledigheten i løpet av de siste seks månedene. Det er ingeniør- og ikt-fag samt industriarbeid som har hatt den største nedgangen, ifølge brudd- og sesongjusterte tall.