Vil du jobbe med utviklingen av en bærekraftig fremtid? Følg med på disse seks næringene.

NHO og SINTEF har gått sammen for å finne ut av hvordan vi kan skape morgendagens arbeidsplasser på en bærekraftig måte.

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) har sett på hvilke muligheter som finnes i Norge og hvilke fortrinn vi har som kan gjøre oss bedre enn andre land. Noe må vi jo finne på når olja ikke kan berge oss i all fremtid!

I samarbeid med forskningsinstituttet SINTEF i Trondheim presenterte de første del av prosjektet under Arendalsuka 2019, i følge Aftenposten.

– I løpet av de neste tiårene må vi skape hundretusenvis av klimavennlige jobber, sier Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO til Aftenposten.

Vi må satse på områder der vi har naturgitte eller kompetansemessige fortrinn, der det er forventet vekst i markedene og der vi er i front på teknologi. Fremtidens industri skal ikke øke klimaavtrykket, men snarere bidra til å redusere det, står det i rapporten.

Når vi vet at disse nye virksomhetene skal erstatte arbeidsplasser i petroleumsnæringen, der verdiskapingen pr. årsverk er 18–20 millioner kroner, blir oppgaven særdeles krevende.


Det er spesielt seks områder med store muligheter for næringslivet i fremtiden, mener SINTEF (trykk på hvert tema for å lese mer):

  1. Helseteknologi
  2. Tang og annen bærekraftig mat fra havet
  3. Fornybar energi
  4. Smart og grønn transport
  5. Gjenvinning av råstoff
  6. Infrastruktur og samfunnssikkerhet

Les hele rapporten her.

Rett til kjernen: studer dette for å få grønn jobb

Hvis du ikke er interessert i det, handler det i stor grad om bransjer og fagområder hvor du kan få jobb med bakgrunn i studier som: teknologi, shipping, prosessteknologi (fagbrev), IT, matematikk, ingeniør, kjemi, arkitektur, farmasi, biologi, medisin, havbruk – for å nevne noen.

I tillegg må denne informasjonen spres – og det kan du gjøre ved å bli journalist, kommunikasjonsrådgiver, markedsfører, politisk engasjert, og så videre.

Kjenner du noen som bør lese dette? Del gjerne 👇