HØYERE UTDANNING ENDA MER TILGJENGELIG FOR DE LANGT UNNA DE STORE SKOLENE. Illustrasjonsfoto: privat

Vil gjøre det enklere å ta høyere utdanning for de som bor i distriktene

Regjeringen skal bruke 90 millioner kroner på utdanninger og videreutdanninger utenfor campus.

– Alle skal ha tilgang til høyere utdanning. Mange av dem som trenger kompetansepåfyll er i jobb og har familie. Derfor trenger vi flere utdanninger som er desentraliserte, nettbaserte, samlingsbaserte eller på deltid, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

For å legge enda bedre til rette for dette, kan universiteter og høyskoler nå søke om til sammen 90 millioner kroner til å utvikle og drifte slike utdanninger og videreutdanningstilbud.

Det finnes allerede mange gode eksempler ved landets universiteter og høyskoler.

– Tidligere i år traff jeg studentene på den nye sykepleieutdanningen ved UiT i Alta. De fortalte at det er lettere å kombinere studiene med jobb og familie, fordi tilbudet er på deltid og basert på samlinger og nettundervisning. Jeg håper den økte potten kan bidra til at vi får enda flere slike tilbud, slik at flere kan ta utdanning der de bor og bidra med viktig kompetanse i sine lokalsamfunn, sier Nybø.

Det skriver Regjeringen i en pressemelding.

KUNNSKAPS- OG HØYERE UTDANNINGSMINISTER: Iselin Nybø. Foto: Synnøve S. Fallmyr

Skal gi flere med relevant kompetanse i hele landet

I tillegg skal pengene bidra til at studietilbudene samlet sett skal kunne møte skiftende behov i arbeidslivet over tid.

– I årene som kommer vil mange lokalsamfunn få færre yrkesaktive, flere eldre og lavere innvandring. Derfor trenger vi flere tilgjengelige og relevante utdanningstilbud, også i områder med store avstander, sier Nybø.

Lære hele livet-reformen skal gi flere som i dag er i jobb mulighet til å oppdatere kompetansen sin og ta relevant videreutdanning.

Derfor er 36 millioner satt av til fleksible videreutdanninger.

Prioriterer helse, teknologi og grønt skifte

Ordningen er åpen for søknader fra alle fagområder og utdanningsnivåer.

– Men for tildelingene i 2020 vil vi særlig prioritere tverrfaglige studietilbud som dekker behov knyttet til grønt skifte, teknologi og helse, sier Diku-direktør Harald Nybølet.

Både offentlige og private høyskoler og universiteter kan søke. Utlysningen er også åpen for samarbeidsprosjekter som involverer flere utdanningsinstitusjoner

Det er Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) som lyser ut midlene.


Tips oss hvis du har forslag, spørsmål eller innspill.

 Kjenner du noen som bør lese dette? Del gjerne! 👇