Villige til å bytte jobb for klimaets skyld

94 % av finske unge arbeidstakere synes det er viktig å minske bruk av energi og materialer.

Sju av ti unge arbeidstakere organisert i finske LO-forbund er villige til å utdanne seg til et nytt yrke om det er nødvendig for å dempe klimaforandringene. Undersøkelsen finsk LO – som kalles SAK, har foretatt blant medlemmene i aldersgruppen 20 til 40 år, viser at klima er en sak som engasjerer og bekymrer.

Det skriver LO-aktuelt i sin tiende utgave av sitt medlemsblad (2019).


Det er også klare forventninger til at fagbevegelsen bidrar i arbeidet mot klimaendringene, ifølge SAK. Hele 94 prosent mener det er viktig å utvikle arbeidsrutiner som minsker bruk av energi og materialer.

59 prosent aksepterer tiltak som kan ramme sysselsettingen. Undersøkelsen viser også at kvinnene er mer klimaengasjerte enn menn og ansatte i industrien.


Tips oss hvis du har forslag, spørsmål eller innspill.

Kjenner du noen som bør lese dette? Del gjerne! 👇

Nellie (24) fra Tromsø er i gang som programleder for BBC Earth