Vurderer du å jobbe frilans? Dette burde du vite først.

– Det er ikke for alle, sier frilanser Christina Skreiberg.

Artikkelen ble først publisert 24. oktober 2019.


Fast ansatt, vikar, midlertidig ansatt, selvstendig næringsdrivende eller frilans? Det florerer av ulike typer ansettelser i arbeidslivet, og det kan være vanskelig å vite hva alle går ut på.

Vi har samlet opp det viktigste du bør vite.


Mye jobb, men stor frihet

Christina Skreiberg og Hanna von Bergen er begge frilansere, og siden april har de laget podkasten Frilanslivet sammen.

Skreiberg er frilansjournalist, fotograf og forfatter, og von Bergen er kulturarrangør og musikkartist.

Talent Media møtte dem begge for å høre om hvordan det er faktisk er å jobbe som frilanser, hva man bør tenke på, og er det for alle? 

– Jeg har alltid villet bli frilanser. Det kommer av et ønske om å jobbe med forskjellige ting og muligheten til å ha en fleksibel og variert hverdag. Men man må være tøff for å få det til, forteller Skreiberg.

Som ferdig utdannet journalist kunne hun ikke ligge på latsiden for å få jobb, og satte i gang med å ta kontakt med de hun kunne tenke seg å skrive for.

– I startet var det ingen som visste hvem jeg var, så jeg dro på møter med redaksjonene jeg ønsket å jobbe for. Jeg kom med egne ideer, det må man for å få oppdrag.

Von Bergen har en mastergrad i entreprenørskap og innovasjon samt en treårig prosjektlederutdannelse, og forteller at frilanslivet kom til henne naturlig.

– Jeg hadde mange prosjekter ved siden av studiene og jeg prøvde å snike de inn som en del av studiene slik at jeg kunne kombinere de to.

– Man har en enorm fleksibilitet som frilanser, men det betyr ikke at man jobber mindre. Tvert imot jobber man ofte mer, og i starten med ofte dårlig betalt. Men man kan bestemme selv, og friheten er fantastisk.

SAMARBEID: Christina Skreiberg og Hanna von Bergen møtes en gang i uka for å jobbed med podkasten Frilanslivet. Foto: Stine Sørensen

Det forskjell på frilanser og selvstendig næringsdrivende

Mange bruker de to begrepene om hverandre, men det er faktisk en forskjell i henhold til folketrygdloven. På Lovdata.no blir frilans og selvstendig næringsdrivende definert som følgende:

§ 1-9. Frilanser

Med frilanser menes i denne loven enhver som utfører arbeid eller oppdrag utenfor tjeneste for lønn eller annen godtgjørelse, men uten å være selvstendig næringsdrivende. 

§ 1-10. Selvstendig næringsdrivende

Med selvstendig næringsdrivende menes i denne loven enhver som for egen regning og risiko driver en vedvarende virksomhet som er egnet til å gi nettoinntekt.

Hvis du har et enkeltmannsforetak og fakturerer enten arbeidsgiver eller bedrift for et produkt, da er du altså en selvstendig næringsdrivende.

Hvis du ikke er fast eller midlertidig ansatt, men mottar lønn fra arbeidsgiver for enkeltstående oppdrag, jobber du altså frilans.

Som frilanser mottar du lønn fra oppdragsgiver, leverer skattemelding for arbeidstakere, og har rett til minstefradrag som lønnsmottaker. Som selvstendig næringsdrivende har du ikke krav på dette, og må sette av penger til skatt selv. 

Likheten mellom begge er at man har frihetene til å velge egen jobb og er sin egen sjef.

– Tør å snakke om penger!

Både Skreiberg og von Bergen er enige om at den første tiden som frilanser er den tøffeste.

– I starten var det vanskelig. Jeg tjente lite, hadde ikke råd til å sette av penger og fikk skattesmell. Men man lærer underveis og blir tryggere på det man gjør. Når det ikke var mye oppdrag så brukte jeg tiden på å lage hjemmside, lære regnskap og bygge bedriften min. Jeg ville jo skape noe varig, sier Skreiberg.

– Se hvordan det går i startfasen. Er dette noe du vil og liker? Gjør deg erfaringer og test ut hva som funker for deg. I starten jobbet jeg mye frivillig for å lære og skape kontakter, men etterhvert kan du begynne å brette opp erma og forhandle om lønn, forteller von Bergen.

Å stå på egne bein uten en fast arbeidsgiver i ryggen er økonomisk utfordrende. I starten må man kanskje ta til takke til lite lønn, eller ikke lønn i det hele tatt.

Det har både sine fordeler og ulemper.

– Jeg har fått nesten alle oppdrag basert på nettverk. De har visst om meg og tatt kontakt. Det er en god investering å gjennomføre prosjekter til tross for lite betaling i starten, forteller von Bergen.

–Ikke sitt stille! En ting leder ofte til noe annet. Vær et ja menneske i starten, så kan man være mer kresen senere og si nei, sier Skreiberg, og legger til:

– Men vær forsiktig med å ta til takke med lite penger. Det er vanskeligere å forhandle deg opp i lønn hos samme oppdragsgiver hvis du ofte har sagt ja til lave summer. Tør å snakke om penger!

PÅ OPPDRAG: Mange fotografer jobber som frilansere. En fordel med å bestemme egne oppdrag er å kunne velge selv hva man vil ta bilder av, slik som denne fotografen på tur. Illustrasjonsbilde: Sead Dedić/Unsplash

Tilbyr forbund og billigere forsikringer

1. sekretær i Landsorganisasjonen i Norge (LO), Julie Lødrup støtter opp om at økonomi er en stor utfordring for de som ikke er ansatt hos en arbeidsgiver.

– Vi ser er at frilansere og selvstendig næringsdrivende stiller generelt svakt i forhandlinger med oppdragsgiver. De har ikke den samme grad av fagforening i ryggen for å kunne fremforhandle rimelige lønns– og arbeidsvilkår.

– Vi opplever også at enkelte blir klassifisert som næringsdrivende eller oppdragstaker ved utførelse av arbeid hvor de i realiteten er arbeidstakere.

LO tilbyr forbund som organiserer selvstendige næringsdrivende, og har fordelsprogrammet Lofavør som gir muligheten til å kjøpe rabattert ansvars– og ulykkesforsikring hos Sparebank 1.

Lødrup forteller LO arbeider med å skape gode pensjonsspareordninger for selvstendig næringsdrivende og frilansere.

De fleste næringsdrivende opptjener ikke pensjon utover folketrygdens minstepensjon, med mindre de inngår avtaler med private pensjonsordninger.

1. SEKRETÆR I LO: Julie Lødrup. Foto: Trond Isaksen/LO

Ingen rett på sykepenger før etter 16 dager

Selvstendige næringsdrivende og frilansere får heller ingen sykepenger fra NAV før dag 17., så sant de ikke tegner en egen sykeforsikring hos NAV.

– Sykepengegrunnlaget ble økt til 80 % fra 1. oktober i år, men det er fortsatt lavere enn for arbeidstakere. Det er derfor lurt å legge opp til spareordninger som sikrer din privatøkonomi ved sykdom og alderdom.

Det blir ikke ført noe tilsyn av selvstendige næringsdrivende eller frilansere av Arbeidstilsynet.

«Frilansere og selvstendig næringsdrivende kan kontakte Arbeidstilsynet dersom de mener at de reelt sett er i et arbeidsgiver-arbeidstakerforhold, og at de dermed skulle hatt de rettighetene og det vernet arbeidstakere har ifølge arbeidsmiljøloven», står det i en e-post fra Arbeidstilsynet.

– Tenk deg om før du begynner å jobbe frilans

Duoen Skreiberg og von Bergen har noen siste tips til deg som nå kanskje vurdere om du vil tørre deg utpå det usikre farvannet som heter frilanslivet.

– Ta kontakt med folk du synes er gode! Hør hvordan de gjør det. Test det heller ut enn å ikke gjøre det, er von Bergens råd.

Skreiberg mener man skal være forsiktig med å hoppe rett ut i det.

– Tenk deg om før du begynner å jobbe frilans. Det er ikke for alle. Samtidig er det er ingen risiko i å prøve seg frem, det er lov å leke.

Og ikke minst:

– Bruk fagforeninger! Du får ressurser, lærer masse og skaper et felleskap. Det er kanskje vanskelig å prioritere de pengene i starten, men det er utrolig nyttig, avslutter Skreiberg.

Hva kjennetegner en selvstendig næringsdrivende:

  • Ubegrenset personlig ansvar (jo høyere økonomisk risiko foretaket tar, jo mer taler det for å heller velge en organisasjonsform med begrenset personlig ansvar).
  • Eies av en fysisk person, det vil si drives for egen regning og risiko (tilsvarende gjelder som utgangspunkt hvor ektefeller driver felles virksomhet).
  • Innehaver kan ikke være ansatt i eget enkeltpersonforetak (men du kan ha ansatte).
  • Innehaver har dårligere sosiale rettigheter enn arbeidstakere.
  • Er ikke en egen juridisk person.
  • Er lite investorvennlig.

Kilde: Altinn.no

Hva kjennetegner en frilanser?

  • Har påtatt seg å utføre et bestemt oppdrag.
  • Er ikke underlagt en annens instruksjonsmyndighet.
  • Arbeidet eller oppdraget utføres for egen regning og risiko.
  • Kan helt eller delvis overlate til andre å utføre arbeid i forbindelse med oppdraget.
  • Benytter egne redskaper og materialer.
  • Utfører oppdrag for flere personer.
  • Godtgjørelsen skal dekke både fortjeneste og utgifter

Kilde: Altinn.no


Tips oss hvis du har forslag, spørsmål eller innspill.

Kjenner du noen som bør lese dette? Del gjerne! 👇

Les om flere som jobber frilans her:

Bjørnar (24) droppet sikker jobbfremtid for å bli frilansfotograf